Đấu thầu cung ứng thuốc năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 cho các cơ sở y tế
Thứ 5, ngày 15/08/2019 | 09:07 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2523 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung ứng thuốc năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Danh mục kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh bao gồm 2122 mặt hàng; tổng giá trị các gói thầu cung ứng thuốc là: 991.865.021.286 đồng.

Cụ thể: Gói thầu số 1: Bao gồm 1474 mặt hàng thuốc theo tên Generic. Tổng giá trị danh mục mặt hàng thuốc theo tên Generic năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 là: 663.197.642.300 đồng.

Gói thầu số 2: Bao gồm 90 mặt hàng thuốc biệt dược. Tổng giá trị danh mục mặt hàng thuốc biệt dược năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 là: 46.001.911.590 đồng.

Gói thầu số 3: Bao gồm 21mặt hàng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần. Tổng giá trị danh mục mặt hàng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần 6 năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 là: 7.733.890.750 đồng.

Gói thầu số 4: Bao gồm 220 mặt hàng thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu. Tổng giá trị danh mục mặt hàng thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 là: 92.914.747.420 đồng.

Gói thầu số 5: Bao gồm 183 vị thuốc cổ truyền. Tổng giá trị danh mục mặt hàng vị thuốc cổ truyền năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 là: 123.896.958.244 đồng.

Gói thầu số 6: Bao gồm 134 mặt hàng vắc xin, sinh phẩm y tế. Tổng giá trị danh mục vắc xin, sinh phẩm y tế năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 là: 58.119.870.982 đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác.

Sở Y tế là chủ đầu tư và cơ quan tổ chức đấu thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ, mỗi nhà thầu có thể tham gia đấu thầu từ một đến tất cả mặt hàng có trong mỗi gói thầu mà nhà thầu có khả năng cung cấp.

Thời gian tổ chức đấu thầu: Tháng 8/2019 đến 10/2019. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định, số lượng cung ứng theo kế hoạch mua sắm của các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Nam. Đơn giá trúng thầu không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Thời gian giao hàng: Ngay sau khi hợp đồng mua sắm được ký kết. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký kết hợp đồng cung ứng thuốc có hiệu lực cho đến hết ngày 30/6/2021.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện mua sắm và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Sở Y tế đảm bảo quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  893

Tin đã đưa