Ban hành Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh
Thứ 6, ngày 30/08/2019 | 03:11 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai được xây dựng nhằm cung cấp thông tin cảnh báo sớm, thông báo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, nhanh chóng đến người dân; giúp người dân chủ động ứng phó, hạn chế tối đa ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin hiện đại trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Việc nhắn tin được thực hiện theo hình thức tin nhắn SMS Brandname (Tin nhắn thương hiệu: Cho phép gửi tin nhắn hàng loạt cho nhiều người cùng lúc trong thời gian ngắn) không dấu, tối đa 160 ký tự; miễn phí.

Đối tượng nhận tin là thuê bao di động của người dân ở các khu vực trên địa bàn tỉnh (khu vực cụ thể do Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu theo xã, huyện).

Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai đến người dân được thực hiện theo sơ đồ sau:

 

Trong đó:

(1): Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) gởi nội dung tin nhắn cần gởi đến các doanh nghiệp viễn thông và Sở Thông tin và Truyền thông theo Biểu mẫu 01 qua email và gọi điện thông báo, xác nhận cho các doanh nghiệp. Sau mỗi đợt thiên tai tổng hợp các nội dung đã yêu cầu nhắn tin và gửi theo đường văn bản để các doanh nghiệp lưu trữ. Doanh nghiệp viễn thông xác nhận đã nhận được văn bản cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông theo một trong các phương thức tin nhắn, điện thoại, email, fax.

(2): Doanh nghiệp viễn thông thực hiện nhắn tin đến người dân. Thời gian thực hiện tối đa 03 giờ từ lúc doanh nghiệp nhận được văn bản từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

(3): Sau khi hoàn tất việc nhắn tin, doanh nghiệp viễn thông thực hiện báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông theo Biểu mẫu 02.

Quy định sử dụng Brandname như sau: Tên Brandname: UBND_QNAM. Brandname UBND_QNAM là Alias nhắn tin chính thức của UBND tỉnh Quảng Nam sử dụng cho nhắn tin phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhắn tin cho các hoạt động, sự kiện khác của tỉnh.

Doanh nghiệp viễn thông chỉ dùng Brandname UBND_QNAM để nhắn tin khi có yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về nhắn tin phòng, chống thiên tai và khi có yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông về nhắn tin khác.

Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đăng ký Brandname UBND_QNAM theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, bổ sung thông tin đầu mối liên hệ của các đơn vị khi có thay đổi.

UBND tỉnh giao Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì cung cấp các nội dung về tin nhắn phòng, chống thiên tai theo chỉ đạo của UBND tỉnh đến các doanh nghiệp viễn thông để thực hiện nhắn tin đến người dân.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh bố sung quy trình cho phù hợp với thực tế. Phối hợp tổ chức tuyên truyền về Brandname nhắn tin phòng, chống thiên tai của tỉnh đến với người dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thiết lập hạ tầng thông tin, tổ chức thực hiện nhắn tin SMS phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc, điều chỉnh, bổ sung quy trình cho phù hợp với thực tế triển khai.

Tổ chức tuyên truyền về Brandname nhắn tin phòng, chống thiên tai của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng đến với người dân.

Các doanh nghiệp viễn thông thiết lập hệ thống hạ tầng thông tin sẵn sàng đáp ứng công tác nhắn tin SMS phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện nhắn tin về tình hình thời tiết, bão lụt, thiên tai đến người dân khi nhận được thông báo từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo đúng quy trình, nhanh chóng và kịp thời.

Báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhắn tin về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, theo dõi. Báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhắn tin về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để xử lý; đảm bảo hiệu quả việc nhắn tin trong các tình huống công tác phòng, chống thiên tai xảy ra.

Thúy Hằng

Lượt xem:  340

Tin đã đưa
Xem theo ngày :