Quy hoạch mạng lưới cột ăng ten trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 03/09/2019 | 10:42 AM (GMT +7)
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, quy hoạch cụ thể về mạng lưới cột ăng ten trên địa bàn tỉnh.

Về cột ăng ten không cồng kềnh A1, các khu vực yêu cầu cao về mỹ quan như: di tích, nhà hát, quảng trường, khu vực mặt trước các khu trung tâm chính trị - hành chính, khu vực có bán kính 200m (trước UBND tỉnh, Tỉnh ủy, huyện ủy); khu vực các tuyến đường, phố yêu cầu về mỹ quan. Các khu vực, tuyên đường, phố ở trên chỉ được lắp đặt cột ăng ten loại A1. Khuyến khích phát triển cột ăng ten loại AI tại tất cả khu vực trên địa bàn tỉnh.

Cột ăng ten cồng kềnh A2: Phát triển cột ăng ten loại A2a tại các khu vực không yêu cầu cao về mỹ quan, bao gồm các tuyến đường, phố chính tại trung tâm thành phó, thị xã, trung 3 tâm các huyện (không bao gồm các khu vực, tuyến đường chỉ được lắp đặt cột ăng ten A]). - Phát triển cột ăng ten loại A2b tại các khu vực: nông thôn, khu vực ven biển, những địa điểm có điều kiện sử dụng tài nguyên đất, những khu vực cần tăng tầm phủ sóng, không thuộc khu vực lắp đặt cột ăng ten loại AI, A2a.

Quy hoạch cột ăng ten theo khoảng cách: Đảm bảo chất lượng phủ sóng, mỹ quan đô thị, tránh sử dụng lãng phí tài nguyên đất, quy định khoảng cách xây dựng các cột ăng ten.

TT

Loại cột ăng ten

Đô thị

Ngoài đô thị

1

A2a≤15m

150

200

2

A2a>15m

200

350

3

A2b

300

500

 

Quy hoạch cột ăng ten theo số lượng: Đến năm 2020, tổng số vị trí trạm là 2.329 vị trí trạm. Phát triển 864 VỊ trí trạm mới, trong đó:

Số trạm dùng riêng xây dựng mới: 475 vị trí trạm. Số trạm dùng chung xây dựng mới: 389 vị trí trạm.

Cải tạo 27 vị trí cột ăng ten loại A2 hiện trạng tại khu vực thành phố: Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn và trung tâm các huyện.

TH

Lượt xem:  397

Tin đã đưa
Xem theo ngày :