Đầu tư xây dựng cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm
Thứ 5, ngày 05/12/2019 | 10:11 AM (GMT +7)
Theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025, trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh sẽ chú trọng đầu tư nâng cấp, xây dựng cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Cụ thể, cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm tại khu vực đô thị: Xây dựng mới các tuyến cột treo cáp viễn thông tại khu vực tuyến đường nhanh, tuyển đường liên thôn, liên xã, ngoại trừ các tuyến đường trục, đường chính, tuyến đã quy hoạch ngầm hóa.

Khu vực ngoài đô thị: Xây dựng mới các tuyến cột treo cáp viễn thông tại khu vực các xã miễn núi, biên giới; khu vực một sô xã, phường ven biển (Điện Dương, Điện Ngọc, Duy Hải, Tam Quang.. ), khu vực các tuyến đường nhánh, tuyến đường liên thôn, liên xã, khu vực vùng sâu, vùng xa; khu vực có địa hình khó khăn không thể ngầm hóa.

Đối với khu vực, tuyến, hướng cáp viễn thông được phép treo cáp trên cột điện - Khu vực không còn khả năng đi ngầm cáp trong các công trình ngâm tại khu vực đô thị; khu vực không thể xây dựng tuyến cột treo cáp viễn thông riêng biệt tại khu vực đô thị; khu vực chưa thê xây dựng hạ tầng công bề để hạ ngầm cáp viễn thông; khu vực có nhu cầu sử dụng dịch vụ thấp: nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Đồng thời, không phát triển mới tuyến cáp thông tin treo trên cột điện dọc theo tất cả các trục đường chính đã có lộ trình ngâm hóa trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

Khu vực, tuyến, hướng được đi ngầm trong các công trình ngầm: các tuyến đường chính tại các trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh, huyện, thị, thành phó, quảng trường, công viên, nhà thi đâu cấp tỉnh, cấp huyện, các khu du lịch, di tích, khu công nghiệp, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan, khu đô thị, khu dân cư mới; khu vực các tuyến đường, phố xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, m mở rộng; các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ: vùng ven biến, biên giới, hải đảo.

Xây dựng hệ thống công trình ngầm tại 186 khu vực, tuyến đường, phó trên toàn tỉnh với tông chiêu dài 261,505km.

 

Bên cạnh đó, giai đoạn 2017 — 2018: Hoàn thiện cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viên thông tại khu vực thành phô Tam Kỳ, Hội An. Giai đoạn 2019 — 2020: Hoàn thiện cải tạo, chính trang hạ tầng mạng cáp viễn thông tại trung tâm các huyện, thị xã trên địa bản toàn tỉnh.

TH

Lượt xem:  340

Tin đã đưa
Xem theo ngày :