Tổng kết 15 năm về thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 06/09/2019 | 09:07 AM (GMT +7)
Sáng ngày 6/9, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, HTX điển hình trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW, đã có sự vào cuộc một cách toàn diện từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác triển khai thực hiện của chính quyền các cấp, công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Nhờ đó, tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Có thể nói, hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX thời gian qua đã có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chương trình phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Quyết định số 461/QĐ-TTg, ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ”.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, các cấp ủy đảng và chính quyền có sự nhận thức cụ thể hơn, hiểu rõ về bản chất, vai trò của KTTT, HTX. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như Luật HTX và các cơ chế chính sách đi kèm nhằm tạo điều kiện cho KTTT của tỉnh nhà phát triển. Một số địa phương đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển KTTT, giao chỉ tiêu thành lập mới HTX một cách cụ thể và lấy đó làm cơ sở, tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm. Từ khi có Nghị quyết, Luật HTX và các văn bản pháp luật liên quan ra đời đã giúp cho HTX xác lập được vị trí của mình trong xã hội và thu hút được lực lượng trẻ có trình độ, tâm huyết tham gia vào HTX. HTX đóng vai trò quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, tích tụ ruộng đất ở địa phương…

Đến nay, các HTX trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn. Tính đến ngày 31/12/2018, tỉnh Quảng Nam có 329 HTX; so với thời điểm 31/12/2003, số lượng HTX tăng 157 HTX. Nhiều mô hình HTX mới, HTX chuyên ngành, nghề được hình thành và mang lại những hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội rất rõ rệt như: HTX Nấm Nhì Tây (huyện Hiệp Đức); HTX Thực phẩm sạch Phú Ninh; HTX Nông dược xanh (huyện Tiên Phước); HTX Duy Đại Sơn, HTX Nông nghiệp Thu Bồn (huyện Duy Xuyên); HTX Rau sạch Trường Xuân (thành phố Tam Kỳ)...

Các HTX ở lĩnh vực nông nghiệp đã tập trung làm các dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ thành viên, từng bước mở rộng ngành nghề, sản xuất, kinh doanh; trong lĩnh vực phi nông nghiệp, vừa tổ chức sản xuất vừa kinh doanh dịch vụ. Các HTX mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nhằm giữ vững chỗ đứng trên thị trường. So với 15 năm trước, HTX trên địa bàn tỉnh đã thay đổi với một diện mạo mới, các hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX ngày càng đa dạng. Nếu như các HTX nông nghiệp trước đây chỉ làm các dịch vụ như thủy lợi, bảo vệ thực vật, thu hoạch… thì hiện nay các HTX ở lĩnh vực này đã vươn xa hơn, các HTX đã đầu tư máy móc, thiết bị để tổ chức sản xuất lúa giống, mở rộng thêm các ngành nghề phi nông nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và tạo dựng niềm tin với xã hội về mô hình HTX.

Tại hội nghị cũng đã thu hút nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về quá trình xây dựng, phát triển của các HTX điển hình, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/02/2002 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thúy Hằng

Lượt xem:  345

Tin đã đưa
Xem theo ngày :