Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ
Thứ 3, ngày 10/09/2019 | 02:34 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 2836/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 về phê duyệt 121 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Trong đó, có 71 quy trình nội bộ cấp tỉnh, 35 quy trình nội bộ cấp huyện, 15 quy trình nội bộ cấp xã.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo quy định.

Thùy Dung

Lượt xem:  302

Tin đã đưa
Xem theo ngày :