Cục Thuế: Khẩn trương cho công tác hợp nhất 8 Chi cục Thuế
Thứ 6, ngày 20/09/2019 | 02:24 PM (GMT +7)
Thực hiện Quyết định 1693/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập 3 chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 8 chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, gồm: hợp nhất 3 Chi cục Thuế: Bắc Trà My, Nam Trà My và Tiên Phước thành Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước; hợp nhất 2 Chi cục Thuế: Đông Giang và Tây Giang thành Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang; hợp nhất 3 Chi cục Thuế: Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức thành Chi cục Thuế khu vực Quế sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức.

Theo đó, để đảm bảo các Chi cục Thuế khu vực chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7.10.2019, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đã ban hành cùng lúc 3 quyết định về tổ chức bộ máy của các Chi cục Thuế khu vực, cụ thể như sau:

Quyết định số 7313/QĐ-CT v/v tổ chức bộ máy Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức, gồm có 6 đội và 2 bộ phận một cửa, là: Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ; Đội Nghiệp vụ quản lý thuế; Đội Kiểm tra thuế; Đội Quản lý thuế liên xã, thị trấn số 1 (tại huyện Quế Sơn); Đội Quản lý thuế liên xã, thị trấn sô 2 (tại huyện Hiệp Đức); Đội Quản lý thuế liên xã (tại huyện Nông Sơn); Bộ phận “Một cửa” (tại huyện Hiệp Đức) và Bộ phận “Một cửa” (tại huyện Nông Sơn).

Quyết định số 7314/QĐ-CT về việc (v/v) tổ chức bộ máy Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước, gồm có 6 đội và 2 bộ phận một cửa, là: Đội Hành chính - Nhận sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ; Đội Nghiệp vụ quản lý thuế; Đội Kiểm tra thuế; Đội Quản lý thuế liên xã, thị trấn số 1 (tại huyện Bắc Trà My); Đội Quản lý thuế liên xã, thị trấn số 2 (tại huyện Tiên Phước); Đội Quản lý thuế liên xã (tại huyện Nam Trà My); Bộ phận “Một cửa” (tại huyện Tiên Phước) và Bộ phận “Một cửa” (tại huyện Nam Trà My).

Quyết định số 7315/QĐ-CT v/v tổ chức bộ máy Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang, gồm có 2 đội và 1 bộ phận một cửa, là: Đội Tổng hợp (Hành chính - Nhận sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ - Nghiệp vụ - Dự toán); Đội Nghiệp vụ quản lý thuế; Bộ phận “Một cửa” (tại huyện Tây Giang).

Cùng với đó, Cục Thuế đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo, công chức chủ chốt của 8 chi cục thuế (hợp nhất) và các phòng tại Cơ quan Cục Thuế để triển khai, hướng dẫn việc chuẩn bị số liệu, rà soát dữ liệu quản lý thuế, tài sản, tài chính, tài liệu hồ sơ và công tác chuyên môn để thực hiện bàn giao để đến 7 giờ ngày 07.10.2019 các chi cục thuế khu vực chính thức đi vào hoạt động.

Cục Thuế xác định: Việc hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực là một chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nên cần phải quán triệt tinh thần này đến toàn thể công chức, người lao động một cách nhất quán, làm tốt công tác tư tưởng để đảm bảo nội bộ có sự đoàn kết đồng thuận cao. Do đó, Cục Thuế yêu cầu các chi cục thuế trong diện hợp nhất phải nghiêm túc thực hiện, khẩn trương chuẩn bị các công việc để tiến hành các công việc bàn giao một cách đầy đủ, thông suốt, đảm bảo sau khi hợp nhất các chi cục thuế khu vực hoạt động hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý thuế, thu ngân sách tại địa bàn và gây khó khăn, trở ngại đến doanh nghiệp, người dân. Đặc biệt, Cục Thuế lưu ý tổ chức bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại các huyện không có trụ sở chi cục thuế khu vực để thuận lợi trong tiếp nhận giải quyết các thủ tục hồ sơ về thuế của doanh nghiệp, người dân, tuyệt đối không làm phiền hà, trở ngại.

Các đơn vị cần đẩy mạnh tuyền truyền trên phương tiện truyền thông của địa phương để chính quyền, đoàn thể và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực là nhằm để tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu quả quản lý thuế đồng thời không làm trở ngại công việc của doanh nghiệp, người dân. Sau sáp nhập mọi công việc đều phải tốt hơn.

Như vậy, kể từ ngày 7.10.2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 13 Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chính thức hoạt động (giảm 5 chi cục thuế), gồm: Chi cục Thuế TP Tam Kỳ, Chi cục Thuế TP Hội An, Chi cục Thuế TX Điện Bàn, Chi cục Thuế huyện Núi Thành, Chi cục Thuế huyện Phú Ninh, Chi cục Thuế huyện Thăng Bình, Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên, Chi cục Thuế huyện Đại Lộc, Chi cục Thuế huyện Nam Giang, Chi cục Thuế huyện Phước Sơn, Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước, Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang và Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức./.

Văn Dũng

Lượt xem:  692

Tin đã đưa
Xem theo ngày :