Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội dự thảo nghị quyết xử lý tiền nợ thuế
Thứ 3, ngày 24/09/2019 | 03:11 PM (GMT +7)
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý tiền thuế nợ của người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN). Tại phiên họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội xử lý tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi.

Cần thiết phải ban hành nghị quyết xử lý nợ thuế

Theo Bộ Tài chính, tổng số tiền thuế nợ thuế đến ngày 31.12.2018 là 81.618 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điển 31.12.2017. Trong đó, tiền nợ không có khả năng thu là 41.387 tỷ đồng, chiếm 50,7% tổng tiền thuế nợ. Bộ Tài chính giải thích, Luật Quản lý thuế và Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung chưa bao quát hết đối với người nộp thuế đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và thực sự không còn khả năng nộp NSNN, nên số nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi được xử lý xóa nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành rất thấp (chỉ bằng 0,51% số nợ không còn khả năng thu). Để khắc phục tình trạng này, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020, đã có quy định khoanh tiền thuế nợ, xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp, không tính tiền chậm nộp, miễn tiền chậm nộp. Tuy nhiên, do các quy định này được áp dụng cho đối tượng nợ thuế phát sinh từ ngày 1.7.2020 trở đi nên theo Bộ Tài chính cần thiết phải xây dựng nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ không còn khả năng nộp NSNN cho giai đoạn hiện tại và trước đó, nhằm tạo cơ chế pháp lý để xử lý dứt điểm tiền thuế nợ, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tồn tại lâu năm không có khả năng thu hồi.

Dự thảo nghị quyết gồm 8 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, biện pháp, thẩm quyền xử lý nợ và hồ sơ, thủ tục; tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện. Theo đó, dự thảo đề xuất khoanh nợ gốc, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với các đối tượng được khoanh tiền thuế; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đến ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực đối với người bị thiệt hại vật chất do bất khả kháng khác; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đối với người cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN, nhưng chưa được thanh toán. Dự thảo cũng quy định về thẩm quyền xóa nợ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, Chủ tịch UBND tỉnh theo các mức tiền khác nhau.

Khoanh nợ gốc, xóa tiền nợ phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

Đồng tình với đề xuất cần thiết phải ban hành nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-ngân sách Nguyễn Đức Hải phân tích, số nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi được xử lý xóa nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành chỉ bằng 0,51% số nợ không còn khả năng thu hồi là rất thấp. Trong khi, các khoản nợ thuế này đều bị tính tiền chậm nộp (0,03%/ngày), dẫn đến số nợ đọng thuế không có khả năng thu ngày càng tăng, tạo gánh nặng quản lý cho cơ quan thuế, cho dù đối tượng đã không còn khả năng nộp NSNN. Nguyên nhân là trong quá trình hoạt động, nhiều DN mất khả năng thanh toán, chấm dứt kinh doanh nhưng không làm thủ tục phá sản, hoặc chỉ thông báo phá sản mà không hoàn thành các thủ tục. Do đó, cơ quan thuế không có hồ sơ để xử lý xóa nợ thuế. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách cũng đề nghị làm rõ việc xử lý tiền nợ thuế đối với các doanh nghiệp nhà nước do đây là những doanh nghiệp do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và hiện đang trong tiến trình cổ phần hóa, sắp xếp lại, nên việc khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế cần được xử lý trong quá trình cổ phần hóa. Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng lưu ý, cần rà soát, báo cáo rõ việc xử lý tiền thuế nợ đối với các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Thảo luận về dự thảo nghị quyết, các đại biểu đều đồng tính với quan điểm cần thiết phải ban hành nghị quyết của Quốc hội để khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Dự thảo cũng đã tập trung xử lý khoanh nợ, xoá nợ đối với những đối tượng không còn khả năng nộp NSNN trước ngày 1.7.2020, tức là trước ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực. Việc điều chỉnh nội dung như vậy đảm bảo được tính đồng bộ, đồng thời lấp được khoảng trống của Luật Quản lý thuế hiện hành. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thu hồi nợ đọng thuế năm sau cao hơn năm trước, đã nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong vấn đề đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cho biết, với 7 giải pháp xử lý cưỡng chế thuế, về phía cơ quan thuế đã làm hết trách nhiệm, quyết liệt và có kết quả cụ thể, nhưng với khoản nợ của những người đã chết, đã mất tích, hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, giải thể, phá sản, thì các giải pháp của cơ quan thuế xem như không có ý nghĩa. Đây là thực tế nên cần phải có nghị quyết này. Dự thảo nghị quyết đề xuất chỉ khoanh nợ gốc, còn tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp xử lý. Như vậy, tiền nợ thuế gốc không mất và vẫn đang phải theo dõi tiếp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung về xử lý nợ thuế với các đối tượng không còn có khả năng nộp vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, và giao Ủy ban Pháp luật cùng Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Chính phủ thẩm tra nội dung này để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng 10 tới./.

Văn Dũng

Lượt xem:  216

Tin đã đưa
Xem theo ngày :