Đến nay, toàn tỉnh có 85/204 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Thứ 4, ngày 02/10/2019 | 09:57 AM (GMT +7)
Theo tin từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, trong thời gian qua, chương trình nông thôn mới đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của toàn tỉnh (204 xã) là 14,27 tiêu chí/xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến nay là 85 xã, đạt 41,67%; không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Ảnh minh họa.

Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng lên đáng kể; đạt 31,58 triệu đồng/người/năm. Trên các vùng nông thôn, miền núi đã hình thành mới và duy trì trên 350 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả…

Công tác xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu bước đầu triển khai nhưng đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM, tạo ra diện mạo mới ở nhiều địa phương.

Được biết, năm 2019, huy động nguồn lực tiếp tục thực hiện chương trình nông thôn mới, trong đó ngân sách Trung ương và tỉnh bố trí hơn 1.000 tỷ đồng để tập trung cho các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra. Riêng năm 2019 phấn đấu thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2019 lên 101 xã. Đồng thời, phấn đấu không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; hoàn thành các mục tiêu NTM cấp huyện. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lộ trình và bổ sung thêm các xã có kết quả tốt trong xây dựng NTM vào danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019.

Thúy Hằng

Lượt xem:  240

Tin đã đưa
Xem theo ngày :