Tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công giai đoạn 2019 – 2021
Thứ 5, ngày 03/10/2019 | 08:49 AM (GMT +7)
Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá IX, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá IX.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thực hiện là 31.352 nhà. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hoàn thành 26.935, dự kiến đến hết năm 2019 hoàn thành khoảng 27.831 nhà. Số lượng nhà còn lại theo Nghị quyết 22 và nhà mới phát sinh cần được xây dựng, sửa chữa trên địa bàn tỉnh còn 12.734 nhà.

UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ hỗ trợ cho người có công với cách mạng nói chung và hỗ trợ về nhà ở nói riêng cần phải được thực hiện liên tục, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước. Do đó, việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để tiếp tục chương trình hỗ trợ theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/20163 của Thủ tướng chính phủ là cần thiết. 

TD

Lượt xem:  217

Tin đã đưa
Xem theo ngày :