Phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công
Thứ 5, ngày 03/10/2019 | 02:49 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định Phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, 1.Thủ tục “Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ”, nội dung đơn giản hóa: Sửa đổi về thành phần hồ sơ. Trong đó thay thế “Bản sao bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện cấp huyện trở lên” bằng “Tóm tắt bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện cấp huyện trở lên”.

2.Thủ tục “Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân”, nội dung sửa đổi: Sửa đổi trình tự, thời gian thực hiện của thủ tục “Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân” tại Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 về danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

3. Thủ tục “Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công”, nội dung sửa đổi: Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ “Văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền mà căn cứ vào Giấy khai sinh của cá nhân muốn đính chính thông tin trong hồ sơ người có công để làm căn cứ đính chính thông tin”.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Xây dựng dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hoá, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, xây dựng dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hoá, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Thúy Hằng

Lượt xem:  230

Tin đã đưa
Xem theo ngày :