Thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục
Thứ 5, ngày 03/10/2019 | 02:57 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2019 (sau đây gọi tắt là Ban Giám sát).

Theo đó, Ban Giám sát do ông Mai Văn Tám, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng Ban. Các thành viên gồm: Bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;  ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; bà Võ Thị Thu Hương, Chuyên viên Thanh tra Sở Nội vụ, thành viên;  ông Nguyễn Tấn Thành, Chuyên viên phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Ban Giám sát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tổ chức kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 theo đúng quy định tại Điều 6 Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Giám sát do Trưởng Ban Giám sát phân công. Ban Giám sát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thúy Hằng

Lượt xem:  478

Tin đã đưa
Xem theo ngày :