Quy định mới về quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
Thứ hai, ngày 07/10/2019 | 03:18 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 17 /2019/QĐ-UBND, quy định về quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); các tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch; các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; cộng đồng dân cư có tham gia hoạt động dịch vụ tại các khu, điểm du lịch và khách du lịch khi đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định nêu rõ: Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch phải có nội quy (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); Quy chế hoạt động của các khu, điểm du lịch theo quy định của pháp luật và Quy định này để thực hiện.

Đơn vị quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch một cách hợp lý, phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu, điểm du lịch phải đảm bảo thực hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; không được phá vỡ môi trường cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái động, thực vật; không làm ảnh hưởng đến các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các Sở, ban, ngành chức năng của tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các khu, điểm du lịch theo quy định của pháp luật và Quy định này.

Quy định này cũng quy định cụ thể về nội dung quản lý khu, điểm du lịch; Quyền hạn và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch; Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; Quản lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch; Quy định về bảo đảm an toàn cho khách trong khu, điểm du lịch, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu, điểm du lịch, bảo vệ môi trường trong khu, điểm du lịch; Quy định về xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trong khu, điểm du lịch; Điều kiện, hồ sơ và thẩm quyền công nhận khu, điểm du lịch; Quy định về thẩm định công nhận khu, điểm du lịch; Trách nhiệm của các Sở, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý khu, điểm du lịch…

Thúy Hằng

Lượt xem:  249

Tin đã đưa
Xem theo ngày :