Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII
Thứ 3, ngày 08/10/2019 | 10:17 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3211 /QĐ-UBND ngày 7/10/2019 thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2020 - 2025) do ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban, gồm: ông Nguyễn Hữu Sáng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Trần Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực và 12 thành viên.

Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết, Chương trình tổ chức Đại hội và kiểm tra quá trình thực hiện Đại hội (Hội nghị) điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng Kế hoạch đã đề ra và báo cáo kết quả với UBND tỉnh; thành lập các Tiểu ban chuyên môn giúp Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thùy Dung

Lượt xem:  318

Tin đã đưa
Xem theo ngày :