Hội nghị Giao ban báo chí quý III năm 2019
Thứ 4, ngày 09/10/2019 | 08:25 AM (GMT +7)
Chiều ngày 8/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị Giao ban báo chí quý III năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Võ Văn Thơ – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Lê Quốc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, nhìn chung trong quý II/2019, các cơ quan báo chí, bản tin đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các vấn đề, sự kiện thời sự nổi bật, phản ánh toàn diện, đầy đủ và kịp thời. Các bài viết được đăng tải trên các báo, đài có sự đầu tư, chất lượng tin bài tốt giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trong tỉnh. Báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã bám sát tình hình thực tiễn, phát hiện, dự báo sớm các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường tính chủ động, tính thuyết phục trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối với các vấn đề, sự kiện có tính chất phức tạp, nhạy cảm; kỷ luật, kỷ cương báo chí dần đi vào nề nếp; cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo ngày càng được phát huy và thể hiện rõ vai trò của mình. Trong quý III, không có cơ quan báo chí, phóng viên nào vi phạm tôn chỉ, mục đích và vi phạm các quy định về đạo đức nghề báo.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí của tỉnh; văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, phóng viên thường trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh bám sát Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng thời tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản trong quý IV năm 2019 như tuyên truyền về Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật và định hướng kịp thời, hiệu quả dư luận xã hội đối với các vấn đề nổi cộm, phức tạp; không để vụ việc kéo dài, dẫn đến “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;...

Thuỳ Dung

Lượt xem:  163

Tin đã đưa
Xem theo ngày :