Nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh
Thứ 4, ngày 09/10/2019 | 09:13 AM (GMT +7)
Ngày 07/10, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5970/KH-UBND nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Du khách tham quan phố cổ Hội An.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh có môi trường du lịch thân thiện, an ninh, an toàn cho khách du lịch; Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, cộng đồng dân cư địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.  Huy động sự phối hợp thực hiện đồng bộ của các cơ quan, địa phương liên quan; Đảm bảo giải quyết triệt để tình trạng đeo bám, chèo kéo, ăn xin, ăn xin trá hình, cò giá làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Nâng cao chất lượng môi trường du lịch góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; Đến năm 2025: 100% các khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch có công trình nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách và công trình xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 100% đội ngũ cán bộ, quản lý nhà nước, nhân viên phục vụ tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch được tập huấn nghiệp vụ du lịch; 100% khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, bãi tắm có nội quy, quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn cho du khách.          

Theo kế hoạch, các nội dung triển khai như tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động về bảo vệ môi trường, chống đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; tờ rơi, tập gấp… nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh; Lồng ghép công tác tuyên truyền giáo dục vào Phong trào Toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện văn hóa - văn minh thương mại tạo điểm đến an toàn cho du khách; Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường du lịch cho du khách thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến những quy tắc ứng xử khi tham gia du lịch; Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân các văn bản pháp luật về môi trường;...

Rà soát lại toàn bộ các khu, điểm du lịch để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ khách du lịch; Hướng dẫn thực hiện công nhận khu, điểm du lịch theo quy định; Tham mưu ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; Đề án quản lý và khai thác các bãi biển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025; Xây dựng phần mềm hệ thống du lịch thông minh cho ngành du lịch tỉnh Quảng Nam; Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng các hạ tầng du lịch như giao thông, bãi đỗ xe, nhà đón tiếp, cầu tàu du lịch…Tổ chức phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cộng cộng cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng mới nhà vệ sinh đạt chuẩn. Đầu tư nâng cấp các nhà vệ sinh chưa đạt tiêu chuẩn; Lắp đặt các biển báo, biển cấm đỗ xe, bán hàng rong, bảng nội quy, quy định tham quan, vui chơi, giải trí tại các khu, điểm du lịch; 

Tổ chức triển khai công nhận dịch vụ du lịch đạt chuẩn đối với các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch của đơn vị mình; Đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường du lịch, liên kết phát triển sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phục vụ du khách.

Tăng cường hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người dân tại các khu, điểm du lịch. Đẩy mạnh gắn kết giữa các doanh nghiệp hoạt động tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh với các cơ sở dạy nghề trong việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; Lồng ghép nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, kỹ năng giao tiếp, bán hàng... cho người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong các khóa tập huấn về du lịch, du lịch cộng đồng.

Đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thức ăn, hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ phục vụ khách du lịch; các cơ sở kinh doanh mua sắm niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đối với xe vận chuyển khách du lịch phải đảm bảo đủ, đúng tiêu chuẩn phục vụ khách, lái xe và người phục vụ trên xe có chứng chỉ nghiệp vụ du lịch. Ưu tiên, khuyến khích các dự án, mô hình du lịch có trách nhiệm với môi trường. Huy động sự hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức quốc tế... trong công tác bảo vệ môi trường du lịch;...

TD

Lượt xem:  304

Tin đã đưa
Xem theo ngày :