Lập quy hoạch xây dựng Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa
Thứ 6, ngày 18/10/2019 | 08:13 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3248 /QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Khu phi thuế quan thuộc xã Tam Hòa, huyện Núi Thành; Phía Đông Bắc giáp sông Trường Giang; Phía Đông Nam giáp vịnh An Hòa; Phía Tây Nam giáp vịnh An Hòa; Phía Tây Bắc giáp vệt đất rừng phòng hộ và đường 129.

Quy mô lập quy hoạch khoảng 747 ha. Là Khu phi thuế quan theo quy định pháp luật Việt Nam. Các khu chức năng được đề xuất phù hợp với Khu bến cảng Tam Hòa và Khu Kinh tế mở Chu Lai.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm: Tiến hành thẩm tra chi tiết dự toán, nhiệm vụ từng phần công việc (khảo sát, quy hoạch) tại đơn vị tư vấn có đủ chức năng, năng lực để thực hiện các thủ tục liên quan đến đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định;

Tổ chức triển khai lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa theo đúng nhiệm vụ được duyệt và các quy định hiện hành;

Phối hợp, chỉ đạo đơn vị tư vấn cập nhật đầy đủ các quy hoạch ngành liên quan. Rà soát, đánh giá các hồ sơ quy hoạch xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực lập quy hoạch làm cơ sở khớp nối và đề xuất phương án quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng các yêu cầu quản lý, triển khai thực hiện;

Thực hiện quy trình lấy ý kiến theo quy định, tổ chức báo cáo các ngành của tỉnh thông qua trước khi hoàn chỉnh hồ sơ; các ý kiến góp ý phải được tổng hợp, giải trình, tiếp thu kèm theo hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  544

Tin đã đưa
Xem theo ngày :