Bắc Trà My: Tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 13/11/2019 | 02:12 PM (GMT +7)
Ngày 12/11, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Đến dự có đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch Hội nông dân 13 xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 61-LK/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 -2020”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các phòng, ban, ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo nội dung của Kết luận 61. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan tạo điều kiện và phát huy vai trò của Hội Nông dân tham gia quá trình xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách, các chương trình đề án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền những nội dung Kết luận 61 và Quyết định 673 gắn với tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thông qua các hình thực sinh hoạt chi, tổ hội, tập huấn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội nông dân thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, kiện toàn củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo ở các cấp.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu yêu cầu Trung ương, Tỉnh có những chính sách, cơ chế cụ thể hỗ trợ sau đầu tư cho các đối tượng là những hộ không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp chăn nuôi nhằm mở rộng các mô hình tạo điều kiện để sản xuất các mặt hàng có lợi thế tại địa phương mang tính chất hàng hóa. Bên cạnh đó cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp giải quyết kiệp thời và đề ra các chủ trương, chính sách sát đúng. Kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ các cấp hội có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín, tâm huyết với hội, các cấp hội phải thường xuyên chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tốt chính sách cán bộ. Trong quá trình điều hành chỉ đạo công tác Hội phải trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện từ địa phương, tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đánh giá cao các đóng góp của Hội viên hội Nông dân huyện trong các phong trào thi đua lớn của Hội, nhất là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhiều hộ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, huyện cần thực hiện nhiều cơ chế, chính sách xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện. Vận động hội viên tích cực lao động sản xuất, bảo vệ rừng. Ban chỉ đạo Đề án 61cấp huyện và cấp cơ sở cần củng cố lại đội ngũ, định kỳ họp và bàn các vấn đề trong quá trình hoạt động. Ưu tiên để Hội Nông dân tham gia thực hiện một số nội dung trong chương trình xây dựng Nông thôn mới. Tập trung phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện.  

Dịp này, 02 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã được trao tặng giấy khen.

Thùy Dung - Hạnh Nhi

Lượt xem:  670

Tin đã đưa
Xem theo ngày :