Tập huấn triển khai Luật phòng chống tham nhũng 2018
Thứ 4, ngày 27/11/2019 | 03:02 PM (GMT +7)
Sáng 27/11, Ban chỉ đạo “Tăng cường năng lực giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021 (BCĐ Đề án 1254) tổ chức hội nghị tập huấn cho các cán bộ mặt trận, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, thành viên Ban Thanh tra nhân dân của 13 xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã nắm chắc những nội dung, điểm mới của Luật phòng chống tham nhũng và Luật tố cáo 2018, qua đó hiểu rõ vai trò trách nhiệm của mình cũng như nâng cao chất lượng hoạt động nhất là hoạt động giám sát, phản biện, thanh tra phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng ngay tại cơ sở.

Theo đó, tại buổi tập huấn, các thành viên của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 13 xã,  phường được tìm hiểu, học tập 2 chuyên đề chính. Đó là “Một số nội dung về luật phòng chống tham nhũng năm 2018” và  “Một số nội dung mới của Luật tố cáo 2018”. Luật phòng, chống tham nhũng 2018 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2019. Luật gồm có 10 chương, 96 điều. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có nhiều điểm mới so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005. Trong đó, có một số điểm mới đáng chú ý như: mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung. Ngoài ra, Luật cũng quy định cụ thể việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực. Bên cạnh đó, Luật quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hoá và đề cao vai trò người đứng đầu…

Thúy Hằng

Lượt xem:  261

Tin đã đưa
Xem theo ngày :