Đông Giang: Đầu tư 80 tỷ đồng nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nội thị
Thứ 3, ngày 03/12/2019 | 02:38 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Các tuyến nội thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang. Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nội thị, sắp xếp dân cư trong khu vực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án được giao cho UBND huyện Đông Giang làm chủ đầu tư với tổng kinh phí đầu tư 80 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 56 tỷ đồng; Ngân sách huyện Đông Giang: Bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án.

Theo đó, quy mô đầu tư gồm:  Xây dựng 05 đoạn tuyến đường nội thị thị trấn Prao theo quy hoạch, với tổng chiều dài 1.660,1m và đoạn tường chắn taluy dương dài khoảng 122,91m. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đông Giang (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, tiến hành lập hồ sơ và các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

TH

Lượt xem:  370

Tin đã đưa
Xem theo ngày :