Hơn 1,6 tỷ đồng mua sắm hệ thống đo nhiệt độ cơ thể từ xa bằng camera ảnh nhiệt hồng ngoại
Thứ 6, ngày 07/02/2020 | 02:01 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm Hệ thống đo nhiệt độ cơ thể từ xa bằng camera ảnh nhiệt hồng ngoại.

Theo đó, gói thầu có giá 1,670 tỷ đồng. Sở Y tế là cơ quan lựa chọn nhà thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định rút gọn; phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. Dự kiến trong tháng 2/2020 tổ chức lựa chọn nhà thầu .

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm: Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, đánh giá kết quả đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu; triển khai thực hiện mua sắm và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời báo cáo kết quả đấu thầu cho Sở Tài chính theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh.

Thực hiện bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành việc mua sắm, nghiệm thu Hệ thống đo nhiệt độ cơ thể từ xa bằng camera ảnh nhiệt hồng ngoại theo quy định.

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi cấp bổ sung kinh phí mua sắm cho Sở Y tế và hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Sở Y tế đảm bảo quy định.

TH

Lượt xem:  233

Tin đã đưa