Phân bổ hơn 272 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển Chương trình 30a
Thứ hai, ngày 09/03/2020 | 03:27 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND phân bổ hơn 272,2 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020.

Cụ thể, UBND tỉnh phân bổ hơn 263,7 tỷ đồng đối với dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện Tây Giang, Nam Trà My, Phước Sơn, Bắc Trà My, Đông Giang và Nam Giang. Đối với dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, UBND tỉnh phân bổ hơn 8,4 tỷ đồng (với mức hơn 1,2 tỷ đồng/xã/năm) cho 7 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo  gồm: Tam Tiến, Tam Hải (Núi Thành), Bình Hải, Bình Đào, Bình Nam (Thăng Bình), Duy Nghĩa, Duy Hải (Duy Xuyên).

 

P.TH

Lượt xem:  266

Tin đã đưa
Xem theo ngày :