Thông báo kết luận tại cuộc họp bàn về thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Thứ 3, ngày 12/05/2020 | 09:23 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành thông báo 172 /TB-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp bàn về thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và nghe báo cáo việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển đoạn qua khu vực dự án.

Ngày 06/5/2020, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì họp bàn về thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và nghe báo cáo việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển đoạn qua khu vực dự án. Tham dự có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Sở Giao thông vận tải, Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình; lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Công ty KHCL), đại diện Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An. Sau khi nghe lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ý kiến của đồng chí Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận: File đính kèm: thông báo 172 /TB-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  301

Tin đã đưa
Xem theo ngày :