UBND tỉnh giao đất cho huyện Thăng Bình để thực hiện dự án khai thác quỹ đất khu chỉnh trang đô thị
Thứ hai, ngày 18/05/2020 | 02:20 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có quyết định 1294/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 5 năm 2020 về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình để thực hiện dự án khai thác quỹ đất khu chỉnh trang đô thị tại tổ 4 (nay là khu phố 2), thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

Theo đó, tại quyết định này Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình có trách nhiệm: Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích đất được giao; Lập hồ sơ đề xuất giá đất khởi điểm trình UBND huyện Thăng Bình có văn bản trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; Tổ chức, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất theo đúng quy chế được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018, phương án đấu giá quyền sử dụng đất được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt tại Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 và các quy định của pháp luật hiện hành; Nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa và các khoản thu khác vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

File đính kèm: quyết định 1294 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  418

Tin đã đưa
Xem theo ngày :