Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện dự án: Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Hiệp
Thứ 5, ngày 11/06/2020 | 09:54 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết đinh 1548 /QĐ-UBND, ngày 09 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện dự án: Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Hiệp.

Cụ thể, tại quyết định này phê duyệt quyết toán dự án Cở sở hạ tầng Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Hiệp, do  Ban Quản lý dự án hạ tầng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư, tại Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Với tổng mức đầu tư dự án này là: 249.991.203.000 đồng.

Cạnh đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Hiệp, số tiền: 153.446.373.380 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai là đơn vị quản lý tài sản hình thành qua đầu tư hạng mục: giao thông, san nền, thoát nước phải ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình, với số tiền: 148.428.603.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính làm việc với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam (đã ký nhận quản lý vận hành tại biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng) để giao nhận tài sản hạng mục cấp nước công trình, với số tiền: 5.017.770.380 đồng và có phương án nhận nợ, kế hoạch trả nợ hằng năm cho ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 143/TB-UBND ngày 26/4/2019.

File đính: quyết đinh 1548 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  201

Tin đã đưa
Xem theo ngày :