Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Núi Thành
Thứ 4, ngày 17/06/2020 | 10:46 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1624 /QĐ-UBND, ngày 15 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Núi Thành.

Theo đó, tại quyết định này phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Núi Thành, với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Diện tích các loại đất phân bổ năm 2020; Kế hoạch thu hồi đất năm 2020; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020. File đính kèm: quyết định 1624 /QĐ-UBND

UBND tỉnh giao UBND huyện Núi Thành chịu trách nhiệm: công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương; Rà soát những dự án, công trình đưa vào kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai nhưng không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ; Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2020 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Núi Thành trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND huyện Núi Thành triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có).

Phương Thuận

Lượt xem:  154

Tin đã đưa
Xem theo ngày :