Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh
Thứ 3, ngày 23/06/2020 | 10:04 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt Dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh.

Theo đó, Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh nằm trên địa phận các xã: Trà Linh, Trà Cang, Trà Tập, Trà Dơn và Trà Leng huyện Nam Trà My với tổng diện tích là 14.883 ha. Tổng mức đầu tư Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam dự kiến đến năm 2025 là hơn 29 tỷ đồng.

Việc xây dựng dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh nhằm bảo vệ, duy trì và phát triển toàn vẹn hệ sinh thái rừng tự nhiên; Bảo tồn, duy trì và phát triển các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm, các nguồn gen và nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Tại quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Nam Trà My, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Trà My công bố công khai quy hoạch và kế hoạch đầu tư cho Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành thực hiện các giải pháp thuộc lĩnh vực ngành được giao quản lý, trong đó có các hoạt động giám sát được nêu trong kế hoạch đầu tư khu dự trữ.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối, bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện có hiệu quả các nội dung của dự án.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nam Trà My hướng dẫn khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh thực hiện trình tự, thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp thuộc lĩnh vực được giao quản lý.

Giao Các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai các nội dung của dự án.

File đính kèm: quyết định 1681/QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  121

Tin đã đưa
Xem theo ngày :