Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2011
Thứ 3, ngày 30/08/2011 | 09:34 AM (GMT +7)
Thông tin chi tiết về kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin và truyền thông cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2011  

           Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ  về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

     Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam;

           Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao biên chế hành chính và biên chế sự  nghiệp cho các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh năm 2011;

           Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2011 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tổ chức xét tuyển viên chức để bổ sung số lượng viên chức còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao và nhu cầu sử dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Trung tâm CNTT-TT Quảng Nam và Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử Quảng Nam).

2. Yêu cầu

- Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức cần tuyển, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế năm 2011 đã được giao.

- Tuyển dụng viên chức phải theo đúng trình tự, thủ tục; đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, khách quan.

- Mỗi thí sinh chỉ được nộp bộ hồ sơ tại 01 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

            II. Đối tượng, chỉ tiêu tuyển dụng

1.      Đối tượng: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Tuyền thông tỉnh Quảng Nam.

2.      Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 viên chức, cụ thể  về  loại viên chức, chuyên ngành đào tạo và cơ quan vào làm việc sau khi được tuyển dung như sau:

 

TT

Chuyên ngành đào tạo

Số lượng

Nơi làm việc sau khi được tuyển dụng

1.   

Cử nhân Điện tử-Tin học

01

Trung tâm CNTT-TT Quảng Nam

2.   

Cử nhân kinh tế  ngành Kế toán

01

Trung tâm CNTT-TT Quảng Nam

3.   

Cử nhân kinh tế ngành Tin học quản lý

01

Trung tâm quản lý Cổng TTĐT QNam

4.   

Kỹ sư Công nghệ thông tin

01

Trung tâm quản lý Cổng TTĐT QNam

5.   

Kỹ sư Điện tử-Viễn thông

01

Trung tâm quản lý Cổng TTĐT QNam

6.   

Trung cấp ngành hạch toán kế toán

01

Trung tâm quản lý Cổng TTĐT QNam

            III. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

            Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

1.      Là công dân Việt Nam, tuổi đời từ 18 đến dưới 45 (tính đến ngày xét tuyển).

2.      Có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam hoặc có cha (mẹ), vợ (chồng) đang công tác, làm việc tại Quảng Nam.

3.      Có nguyện vọng vào làm việc tại 1 trong 2 Trung tâm trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông nêu trên.

4.      Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng

5.      Có đủ văn bằng, bảng điểm về đào tạo chuyên môn đúng chuyên ngành xin dự tuyển nêu tại khoản 2, mục II Kế hoạch nầy; có chứng chỉ tin học , chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của ngạch tuyển dụng.

6.      Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

7.      Không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

8.      Đã có thời gian công tác liên tục có đóng bảo hiểm xã hội (không tính thời gian thử việc) từ  6 tháng trở lên tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước khác với vị trí việc làm phù hợp theo nhu cầu tuyển dụng (ngoại trừ  người dự tuyển có trình đạo đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ).

            IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng và cách xác định người trúng tuyển

1.      Hình thức tuyển dụng:  Xét tuyển

2.      Nội dung xét tuyển:

-         Yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng;

-         Kết quả học tập trung bình toàn khóa của người dự tuyển

-         Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng.

3.      Cách xác định người trúng tuyển

-         Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển; có kết quả học tập TB toàn khóa (quy theo thang điểm 100) nhân 2, cộng điểm ưu tiên (nếu có) tính từ người có tổng điểm cao nhất cho đến đủ chỉ tiêu đối với chuyên ngành của ngạch tuyển dụng.

-         Trường hợp nhiều người có kết quả bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có điểm phỏng vấn cao nhất. Nội dung phỏng vấn nhằm đánh giá kiến thức giao tiếp; hiểu biết xã hội; nguyện vọng, hướng phấn đấu của người dự tuyển vào vị trí ngạch được tuyển dụng.

            V. Ưu tiên trong xét tuyển

            Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển:

1.      Người dân tộc thiểu số; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiểm chất độc hóa học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động, được cộng 30 điểm.

2.      Những người có học vị tiến sỹ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, được cộng 20 điểm.

3.      Những người có học vị thạc sỹ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 2 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ 3 năm trở lên được cộng 10 điểm.

            VI. Hồ sơ dự tuyển, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

 

      Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển gồm có:

1.      Đơn xin dự tuyển (theo mẫu)

2.      Bản khai sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4 x 6 (theo mẫu), có xác nhận của địa phương

3.      Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4.      Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của cơ quan nơi cha (mẹ), vợ (chồng) đang công tác tại Quảng Nam.

5.      Bản chụp văn bằng và bảng điểm chuyên ngành đào tạo.

6.      Bản chụp chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.

7.      Bản chụp chứng chỉ ngoại ngữ (đăng ký viên chức loại A, phải có chứng chỉ ngoại ngữ từ cấp độ B trở lên; đăng ký viên chức loại B phải có chứng chỉ ngoại ngữ cấp độ A trở lên).

8.      Bản chụp các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

9.      Bản chụp sổ BHXH và hợp đồng lao động

10. Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng trong phong bì cỡ 24 cm x 32 cm

Lưu ý:  - Toàn bộ các bản chụp từ khoản 4 đến khoản 9 mục VI trên đây không cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng người đăng ký dự tuyển phải ghi cam đoan bản nầy được chụp từ bản chính và ký tên chịu trách nhiệm.

             - Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả.

                  Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:  Từ ngày 16/8/2011 đến 15/9/2011

                  Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:  Tại một trong hai Trung tâm  mà người đăng ký dự tuyển có nguyện vọng xin vào làm việc, nộp trong giờ hành chính.

-         Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam, 07 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

-         Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử Quảng Nam, 50 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

            VII. Kinh phí:

-    Hồ sơ dự tuyển    : 10.000 đồng/bộ.

-    Lệ phí xét tuyển  : 50.000 đồng/1 hồ sơ dự tuyển.

                  VIII. Lịch tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức xét tuyển

 

Thời gian

 

 

Nội dung công việc

 

 

Đơn vị

 

 

thực hiện

 

 

Địa điểm

 

Trước 16/8/2011

Xem xét và phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng

Sở Nội vụ

 

16/8/2011

Thành lập Hội đồng tuyển dụng

Sở TTTT

 

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng

Yết VP Sở và 2 Trung tâm; website Sở; Cổng TTĐT tỉnh

Từ 16/8/2011

đến 15/9/2011

Phát hành, kiểm tra và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh

2 Trung tâm

2 Trung tâm

16/9/2011

Nộp danh sách, hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển về Sở TTTT (TCCB nhận)

2 Trung tâm

Văn phòng Sở

19-21/9/2011

Tổ chức xét tuyển và báo cáo kết quả xét tuyển về Giám đốc Sở

Hội đồng tuyển dụng

Sở TTTT

22/9/2011

Báo cáo kết quả xét tuyển về Sở Nội vụ

Sở TTTT

 

23-29/9/2011

Thẩm định, phê duyệt kết quả xét tuyển và ban hành quyết định tuyển dụng

Sở Nội vụ

 

30/9/2011

Thông báo kết quả trúng tuyển

Sở TTTT

Yết VP Sở và 2 Trung tâm; website Sở; Cổng TTĐT tỉnh;  gởi thí sinh trúng tuyển

 

                  IX. Tổ chức thực hiện

      1. Văn phòng Sở:

- Tham mưu Giám đốc Sở thành lập Hội đồng tuyển dụng  từ 5-7 thành viên, gồm các thành phần : đại diện Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng, đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

- Tổng hợp, ham mưu Giám đốc Sở báo cáo kết quả xét tuyển về Sở Nội vụ để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi Hội đồng tuyển dụng báo cáo kết quả xét tuyển.

2. Trung tâm CNTT-TT và Trung tâm quản lý Cổng TTĐT Quảng Nam:

- Chuẩn bị mẫu hồ sơ theo quy định (theo hướng dẫn của Văn phòng).

- Phát hành, hướng dẫn lập hồ sơ; kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đăng ký và dự tuyển và thu lệ phí xét tuyển. Không được từ chối tiếp nhân hồ sơ của thí sinh có đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển.

- Tổng hợp danh sách, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển về Văn phòng Sở.

3. Hội đồng tuyển dụng:

                  - Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông 2011 đến 2 Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng, niêm yết  Kế hoạch truyển dụng tại 2 Trung tâm, Văn phòng Sở  và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức xét tuyển theo đúng quy trình, thủ tục và tổng hợp kết quả xét tuyển báo cáo báo cáo Giám đốc Sở theo thời gian quy định.

► Mu ng tuyn:

  Mẫu đơn dự tuyển

Mẫu sơ yếu lý lịch

 

Lượt xem:  10,098

Tin đã đưa