Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2011 của UBND tỉnh
Thứ 3, ngày 17/07/2012 | 04:15 PM (GMT +7)
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2011 của UBND tỉnh

Tại kỳ họp thứ 3-Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, UBND tỉnh đã báo cáo nhận định, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2011. Báo cáo này chỉ kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, quy chế làm việc, quy định chế độ họp trong năm 2011 của UBND tỉnh.

 

            I. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ, NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2011.

 

            Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ, Nghị quyết 01/NQ-TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết 186/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về nhiệm vụ năm 2011; UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2011 với 8 nhóm giải pháp để chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục cải thiện tốt môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường khả năng cạnh tranh; Quản lý, điều hành tốt công tác tài chính, tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy  mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

1.      Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP

 

            Thực hiện Nghị Quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện với 5 nhóm giải pháp chủ yếu: Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ; Thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công giảm bội chi ngân sách nhà nước; Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu và sử dụng tiết kiệm năng lượng; Đảm bảo an sinh xã hội và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa thông tin kịp thời về các chủ trương, chính sách và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ. Chỉ đạo các ngành, địa phương quyết tâm phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, quản lý và nuôi dưỡng nguồn thu nên kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2011 tăng cao, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.522 tỷ đồng, vượt 50% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 4.497 tỷ đồng, tăng gần 38% dự toán.

            Tập trung đẩy mạnh các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu; tăng cường quản lý giá cả thị trường; quản lý, điều hành chặt chẽ tài chính, tiền tệ, tăng nguồn thu ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cắt giảm đầu tư công, tiết kiệm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại của năm 2011 với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng; thực hiện việc tạm dừng triển khai 81 công trình, với tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng, ưu tiên vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các công trình cấp bách, trọng điểm, các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2011.

  Chỉ đạo tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định, nhất là các nhóm hàng lương thực, vật liệu xây dựng, phân bón, đồng thời xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp giảm nhanh hộ nghèo, quan tâm đầu tư phát triển khu vực miền núi và nông thôn; triển khai thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng xã hội; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được tích cực triển khai, đạt kết quả.          

 

 

            2. Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, duy trì mức tăng trưởng kinh tế; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội

 

              UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo phát triển khá toàn diện và ổn định. Sản lượng lương thực cả năm đạt 105% kế hoạch, chăn nuôi tuy gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng đã kịp thời xử lý, khống chế dịch bệnh. Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, nuôi trồng và khai thác thủy sản đều vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 2,8% so với năm 2010.  

              Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh; nhờ vậy đã thu hút nhiều doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là Khu KTM Chu Lai, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, các Khu cụm công nghiệp đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng nguồn thu ngân sách.

 

            Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và xúc tiến đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, nhờ vậy đã thu hút được một số dự án quan trọng, có tính chiến lược vào địa bàn. Sản xuất công nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tăng 22,4% so với năm 2010. Giá trị các ngành dịch vụ tăng trên 15,6 % so với năm 2010.

            Tăng cường công tác kiểm tra, làm việc với các ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, bức xúc về giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế… trên địa bàn. Đồng thời, tích cực làm việc với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Tứ Câu-Vĩnh Điện và Tam Xuân-Thị trấn Núi Thành, Cầu Giao thủy, Cầu Gò Nổi, tuyến ĐT 609, ĐT610, ĐT 615 và các tuyến giao thông quan trọng do Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã kiên quyết thu hồi các dự án do nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết, “dự án treo”chiếm giữ đất; đã quyết định thu hồi 10 dự án thuộc Khu du lịch ven biển Điện Bàn-Hội An, vùng Đông Thăng Bình…

Chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững; triển khai thực hiện tốt chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội; bảo hiểm y tế đối với người nghèo; chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, điện sinh hoạt; chính sách xây dựng ký túc xá cho học sinh, sinh viên; chính sách về nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, chính sách đối với người cao tuổi, người tàn tật...

 3. Chỉ đạo toàn diện trên lĩnh vực văn hóa -xã hội

 

            Công tác thông tin-tuyên truyền được tăng cường, nhất là tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Phối hợp tổ chức thành công cuộc thi Hợp xướng Quốc tế lần thứ 1 tại thành phố Hội An; Liên hoan văn nghệ, TDTT 11 xã điểm nông thôn mới trên toàn quốc tại Tam Phước, Phú Ninh. Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, việc làm, dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm... Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011. Công tác y học dự phòng được tăng cường, khống chế các bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh tay chân miệng, sốt rét…; tổ chức tốt các hoạt động nhân “Tháng hành động vì trẻ em” và “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”. Đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động cho hộ nghèo, tích cực triển khai chương trình đào tạo nghề cho nông dân, dự án tạo việc làm cho thanh niên thông qua phát triển kinh tế tại địa phương. Xây dựng chương trình mục tiêu giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2012-2020. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” được đẩy mạnh. Hoạt động khoa học kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều đề tài khoa học được công nhận, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn góp phần vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Báo chí, Phát thanh truyền hình có nhiều đổi mới, tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

  4. Chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và miền núi. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

            Cùng với việc tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ, UBND tỉnh chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và miền núi. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho các địa phương miền núi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; các chính sách về nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi; chính sách vay vốn phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và nông thôn…nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

            Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả NQ 30a/2008/NQ-CP, đến nay (2009-2011) các huyện nghèo đã xây dựng và đưa vào sử dụng 211 công trình thiết yếu, phục vụ trực tiếp đến nhu cầu cuộc sống người dân, các chính sách hỗ trợ trực tiếp đến người dân như: giao khoán rừng, hỗ trợ chuồng trại, con giống, hỗ trợ lương thực; xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.345 nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đạt 100% kế hoạch đề ra, đặc biệt là chính sách xuất khẩu lao động đã góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững đối với cuộc sống người dân miền núi cao, đặc biệt là người dân tộc thiểu số.

            Chỉ đạo các Sở, ngành và UBND huyện Bắc Trà My lập Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2020 triển khai thực hiện Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a.

            Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối, ban hành Chỉ thị, Kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn triển khai đến các ngành, đoàn thể và địa phương; đến nay các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc khảo sát, đánh giá, lập quy hoạch và xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới. Tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2009-2011; xã Tam Phước huyện Phú Ninh đã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí.

             Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2011 với hơn 311 km đường và 435 cống các loại.

5. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

            Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy và Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thành lập Ban chỉ đạo, các đoàn kiểm tra về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại các địa phương; kiểm tra, rà soát các hoạt động khai thác, chế biến của các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm lập lại kỷ cương quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND các địa phương về công tác quản lý địa bàn, nâng cao trách nhiệm của các đội kiểm tra, kiểm soát liên ngành, tổ chức truy quét, đẩy đuổi và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân khai thác chế biến lâm, khoáng sản trái phép. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu dân cư tập trung, các vùng nông thôn; các khu, cụm công nghiệp và các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh. Công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng được chú trọng, đến cuối năm 2011, độ che phủ rừng đạt 46%.

              6. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác nội chính được tăng cường. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo tích cực, năm 2011 giảm cả 3 tiêu chí

 

            Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chỉ đạo khá toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đã triển khai thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được tăng cường; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao quân năm 2011 đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển quân; tổ chức thành công diễn tập thực nghiệm thi hành lệnh thiết quân luật theo Nghị định 32 và huy động tàu thuyền theo Nghị định 30 của Chính phủ; diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, thành phố; diễn tập chỉ huy tham mưu và diễn tập chiến đấu trị an cấp xã.

              Công tác đối ngoại ngày càng mở rộng, năm 2011 UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với 27 đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh; tổ chức thành công hội nghị thường niên Quảng Nam – Sê kông năm 2011.        

               Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, tình hình tai nạn giao thông đường bộ năm 2011 so với năm 2010 giảm cả 3 tiêu chí: giảm 36 vụ tai nạn, giảm 43 người chết và giảm 40 người bị thương.    

               7. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm;  thực hiện việc xây dựng các đề án, văn bản Quy phạm pháp luật trong chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh

 

 

 

  UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; tiếp tục triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”;  triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

            Chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy trình, theo đúng quy định của nhà nước. Đã ban hành đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và quy định một số cơ chế, chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020.

            Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, năm 2011 UBND tỉnh đã thông qua  48 đề án, báo cáo, trong đó có 06 báo cáo trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4,5,6,7 (tỉ lệ 100%); 34 báo cáo, đề án trình kỳ họp lần thứ 26, HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 1,2,3 HĐND tỉnh khóa VIII (tỷ lệ 100%); 08/15 (tỷ lệ 53%) đề án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; thông qua và ban hành 32 Văn bản quy phạm pháp luật.

  II. THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC, HỌP CỦA UBND TỈNH

 

            UBND tỉnh đã Ban hành Qui chế làm việc của UBND tỉnh; Phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ VIII (2011-2016); duy trì tốt việc thực hiện quy chế làm việc; duy trì tốt nền nếp giao ban vào sáng thứ hai hằng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

         Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2011, trong chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh đã bám sát chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý; tập trung các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện vai trò cá nhân và chịu trách nhiệm trong việc điều hành xử lý công việc theo sự phân công. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tích cực làm việc, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của các Bộ ngành Trung ương; dành thời gian đi kiểm tra và làm việc với các ngành và địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra năm 2011.

          Các phiên họp thường kỳ UBND tỉnh được tổ chức nghiêm túc, trong năm 2011 đã tổ chức 12 phiên họp thường kỳ và 8 phiên họp bất thường để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế xã hội hằng tháng, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cho công tác đến và thông qua các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình công tác; Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2011; làm việc với các huyện, thành phố về tình hình kinh tế, xã hội . Việc chuẩn bị nội dung tài liệu phục vụ họp có nhiều tiến bộ. Sau cuộc họp, hội nghị UBND tỉnh đều có thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

          Mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh được duy trì tốt, ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

* Đánh giá chung

 

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, kết quả đạt được trong năm 2011 là thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm của các cấp chính quyền, sự đồng thuận và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Tình hình kinh tế xã hội năm 2011 đảm bảo ổn định tốc độ tăng trưởng khá, đạt nhiều kết quả quan trọng đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 12,2% so với năm 2010, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và xu thế chung của cả nước. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, sản xuất kinh doanh vẫn duy trì và phát triển. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 50%, thu xuất nhập khẩu vượt 86%, thu nội địa vượt 38 % so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra và tăng cao nhất so các năm trước, đây là dấu hiệu tích cực và thể hiện khả năng cho sự phát triển. Bên cạnh đó, việc huy động vốn đầu tư phát triển tăng khá, chiếm 38,6%  trong GDP; chi cho đầu tư phát triển gấp 2,5 lần so với năm 2010, vì thế nhiều công trình, dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh đã được tập trung đầu tư xây dựng.

Các hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa không còn tình trạng thiếu lương thực. Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Triển khai thực hiện thắng lợi bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2015. Tổ chức tốt công tác diễn tập thực nghiệm theo Nghị định 30/NĐ-CP.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh đã tuân thủ pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đã đề ra, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; hiệu lực và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngày càng được nâng cao. Bên cạnh việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, UBND tỉnh đã kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, phát sinh.

              Tuy nhiên trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2011 của UBND tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là:

 

            Tổng sản phẩm xã hội (GDP) trên địa bàn đạt thấp hơn 1,3% so với kế hoạch; giá trị sản xuất các ngành nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ mới đạt xấp xỉ kế hoạch. Nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm gặp nhiều khó khăn, hạ tầng kinh tế vẫn chưa đáp ứng cho yêu cầu phát triển.

            - Việc chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở có lúc, có nơi chưa thật sự đồng bộ, quyết liệt và sâu sát; nhiều chủ trương triển khai chậm, hiệu quả thấp. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở một số địa phương còn bất cập, khó khăn và vướng mắc, xử lý chưa triệt để, kịp thời.

            - Tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép tuy đã được chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn còn phức tạp;

- Do tác động của kinh tế thế giới và tình hình chung của cả nước nên sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ, xuất khẩu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn nhiều yếu tố chưa bền vững. Doanh nghiệp tỉnh ta phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên gặp không ít khó khăn trong khả năng cạnh tranh và đầu tư phát triển sản xuất do giá nguyên liệu và lãi suất ở mức cao .

            - Đời sống nhân dân vùng núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung khu vực và cả nước.

 - Một số ngành vẫn chưa thể hiện hết vai trò quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền, chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu UBND tỉnh những cơ chế, chính sách có tính đột phá về phát triển KTXH thuộc phạm vi ngành phụ trách; việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các đề án UBND tỉnh đã thông qua chưa kịp thời; việc thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt một số dự án đầu tư còn chậm. Chấp hành quy định về thông tin, báo cáo chưa nghiêm, tình trạng báo cáo chậm, thông tin không đầy đủ vẫn chưa khắc phục được.

            - Công tác cải cách hành chính có tiến bộ, nhưng việc phối hợp xử lý giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư, đất đai, nhà ở… giữa các ngành, địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ có nơi còn gây khó khăn cho công dân, doanh nghiệp.

- Tổ chức họp vẫn còn nhiều, một số cuộc họp chất lượng chưa cao. Việc phân công, phân cấp cho các ngành và địa phương chưa phát huy hết thẩm quyền, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương để xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền để tham mưu UBND tỉnh có lúc còn chậm, thiếu chặt chẽ, thiếu chủ động trong đề xuất, xử lý, còn tình trạng đùn đẩy lên cấp trên.

 - Việc chuẩn bị các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh có tiến bộ, nhưng việc phối hợp giữa các ngành còn thiếu chặt chẽ, không đảm bảo quy trình, tiến độ theo kế hoạch đề ra.


Anh Tư (Nguồn: Báo cáo 02/BC-UBND)

Lượt xem:  4,994

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.