Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển KCN Đông Quế Sơn năm 2011
Thứ 6, ngày 13/01/2012 | 02:42 PM (GMT +7)
Để có điều kiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty TNHH MTV Prime Quế Sơn (thuộc Công ty cổ phần Prime Group) làm chủ đầu tư, với diện tích 232,56 ha.

Hiện nay, Công ty chủ đầu tư KCN Đông Quế Sơn đang đẩy mạnh công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng các tuyến đường chính KCN (tuyến đường Đồng Tây và đường ven bao) với tổng vốn đầu tư hơn 48 tỷ đồng.

Đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 09 dự án với tổng số vốn đăng ký 56,9 tỷ đồng và 4 triệu USD, diện tích sử dụng đất 17 ha và 01 dự án đã được Ban quản lý các KCN Quảng Nam cho phép chọn địa điểm đầu tư với diện tích nghiên cứu từ 4-5 ha. Hiện có 8 dự án đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động.

Thùy Dung (Nguồn 187/BC-BQL))

Lượt xem:  2,340

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa