Bảo tàng Hồ Chí Minh
Thứ 5, ngày 29/03/2012 | 07:50 AM (GMT +7)
Địa chỉ : Số 19 - Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội,
Địa chỉ website : http://www.baotanghochiminh.vn

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Theo nguyện vọng của toàn thể nhân dân cả nước để tưởng niệm vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của mình, Đảng và Nhà nước đã quyết định xây dựng công trình Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Công trình được khánh thành ngày 19/5/1990, tại số 19 - Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội, đúng vào kỷ niệm 100 nǎm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là thể hiện lòng biết ơn và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm của nhân dân Việt Nam kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người, đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, hợp tác và hữu nghị với nhân dân thế giới.

Từ ngày khánh thành Bảo tàng đã đón tiếp hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến thǎm quan, nghiên cứu và học tập. Với chức nǎng, nhiệm vụ của một thiết chế vǎn hoá, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã trở thành một trung tâm nghiên cứu, giới thiệu về cuộc đời của một vĩ nhân thế kỷ XX, một con người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người; một con người trọn vẹn trong tư tưởng, đạo đức và phong cách, sống cao thượng và giàu lòng nhân ái. Như Nghị quyết của tổ chức Giáo dục khoa học Liên Hợp Quốc (UNESCO) về kỷ niệm 100 nǎm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: 

"Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội... sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực vǎn hoá, giáo dục và nghệ thuật  là kết tinh của truyền thống vǎn hoá hàng nghìn nǎm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết  lẫn nhau."

Ở Hồ Chí Minh sự nghiệp cách mạng gắn liền với sự nghiệp vǎn hoá của Người. Sự nghiệp vǎn hoá lớn nhất, quan trọng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người đã huy động sức mạnh của truyền thống vǎn hiến của dân tộc kết hợp với tinh hoa vǎn hoá của thời đại, lãnh đạo thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, trả lại địa vị xứng đáng cho nền vǎn hoá Việt Nam và góp phần vào nền vǎn hoá nhân loại. Tri thức sâu rộng và chất vǎn hoá trong con người Hồ Chí Minh đã làm cho Người có sức cuốn hút mạnh mẽ. Một nhà thơ của Châu Mỹ La tinh viết: "Những ai muốn biết thế nào là một con người thực sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của chân lý trên trái đất ở đâu, ở đâu có mùa xuân, xin hãy đến thǎm cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tồn tại điển hình của một anh hùng của thời đại chúng ta". Ngày nay ánh sáng vǎn hoá, ánh sáng cách mạng của Người vẫn tiếp tục toả sáng. Thông qua hệ thống trưng bày tại bảo tàng và di sản mà Người để lại, khách tham quan có thể cảm nhận sức cổ vũ to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng cuộc sống hiện tại và tương lai.

Nhận thức vai trò to lớn của vǎn hoá đối với sự phát triển, Đảng và nhà nước Việt Nam đang có những chính sách cụ thể nhằm xây dựng và phát triển nền vǎn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc. Trong sự nghiệp ấy, với tư cách là một công trình đặc biệt tưởng niệm nhà vǎn hóa lớn, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ góp phần quan trọng. Bởi vì đây không chỉ là hình thức một công trình kiến trúc mà thực sự là truyền thống và niềm tin của dân tộc vào tư tưởng của một con người vĩ đại. Như giáo sư Trần Vǎn Giàu viết trong cuốn sổ vàng của Bảo tàng: "Cụ Hồ là một nhà yêu nước, một nhà cách mạng, một nhà tư tưởng chính trị và triết học lớn, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh nói lên được tư tưởng chính trị và triết học của cụ Hồ. Dân tộc Việt Nam tự hào có một vĩ nhân của nhân loại. Trong tương lai vấn đề độc lập dân tộc nổi lên bao nhiêu thì tư tưởng cụ Hồ càng sáng tỏ bấy nhiêu". Nhiều khách nước ngoài đánh giá cao tính giáo dục của Bảo tàng, một vị khách viết : Bảo tàng tồn tại như một tượng đài : Hồ Chí Minh sống mãi.

Bảo tàng Hồ Chí Minh được xây dựng ở phía sau Lǎng Chủ tịch Hồ Chí Minh mặt chính hướng ra đường Hùng Vương, cách đường Hùng Vương 260 mét. Bảo tàng cùng với Lǎng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu di tích Phủ Chủ tịch tạo thành một quần thể kiến trúc, lịch sử, vǎn hoá tưởng niệm vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, chiến sĩ xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Toà nhà Bảo tàng Hồ Chí Minh là một  hình vuông đặt chéo góc mỗi cạnh khoảng 70 mét và mang hình dáng một bông sen.

Với diện tích sử dụng hơn một vạn mét vuông, Bảo tàng Hồ Chí Minh có kho bảo quản hiện vật đảm bảo mọi điều kiện kỹ thuật, có tầng trưng bầy, gian triển lãm. Bảo tàng còn có thư viện chuyên đề phục vụ công tác nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, có hội trường 400 chỗ ngồi để hội họp và chiếu phim tư liệu về Bác Hồ.

Tầng trưng bầy của Bảo tàng Hồ Chí Minh gồm 3 không gian chính: gian long trọng, phần trưng bầy tiểu sử và phần trưng bầy các đề mục mở rộng.

Gian long trọng (gian mở đầu) là trung tâm của toà nhà, trang nghiêm và giản dị. Tại đây có bức tượng đồng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tư thế đứng giơ tay như chào mọi người đến thǎm. Bức tượng cao 3,5 mét, đặt trên bệ cao 60cm. Trên bức tường phía sau tượng là những bức phù điêu, khắc hoạ truyền thống lịch sử và vǎn hoá của dân tộc Việt Nam.

Từ gian long trọng rẽ tay phải, chúng ta sẽ thǎm phần trưng bầy tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mở đầu cho phần trưng bầy tiểu sử là bức bình phong chạm gỗ, bằng hình tượng nghệ thuật thể hiện câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Các vua Hùng đã có công dựng nước". Đối xứng qua gian long trọng là bức bình phong thứ hai thể hiện tư tưởng "Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước".

Tiếp thu sự đổi mới trong trưng bầy bảo tàng, phần tiểu sử là một thể thống nhất gồm: đai tiểu sử và các tổ hợp không gian hình tượng.

Đai tiểu sử trưng bày các tài liệu hiện vật phản ánh cuộc đời và sự nghiệp cách  mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm 8 chủ đề:

Chủ đề I (1890-1910) giới thiệu quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ đề II (1911-1920) giới thiệu con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhiều nước, cuộc sống và quá trình nghiên cứu học tập tìm con đường giải phóng dân tộc.

Chủ đề III (1920-1924) giới thiệu những hoạt động quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp và Liên Xô, những cống hiến lý luận của Người về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

Chủ đề IV (1924-1930) giới thiệu công lao truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức nhằm sáng lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Chủ đề V (1930-1945) giới thiệu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng lập mặt trận Việt Minh và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, trực tiếp lãnh đạo thành công cuộc cách mạng tháng Tám nǎm 1945, sáng lập nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Chủ đề còn giới thiệu cuộc sống gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc Người bị giam cầm ở nhà tù đế quốc Anh ở Hồng Kông và nhà tù của Quốc dân đảng ở Quảng Tây.

Chủ đề VI (1945-1954) giới thiệu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua sách lược đúng đắn và tài tình, xây dựng và củng cố chính quyền non trẻ, tiếp đó lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến anh dũng và chính nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược.

Chủ đề VII (1954-1969) giới thiệu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiều mặt đồng thời xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bè bạn thế giới.

Chủ đề VIII kết thúc bằng sự kiện đau thương: những ngày cả nước để tang Chủ tịch Hồ Chí Minh và thế giới chia sẻ nỗi đau buồn với nhân dân ta.

Chủ đề IX với tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của nhân dân Việt Nam, giới thiệu sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam theo di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào", giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp, cùng nhau "đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

Những tranh ảnh, tài liệu bút tích và hiện vật trên đai tiểu sử được gắn bó chặt chẽ với giải pháp mỹ thuật đa dạng nhằm tǎng sức hấp dẫn và sự chú ý của người xem.

Theo vành đai tiểu sử, mọi người còn được xem 8 phim tư liệu lịch sử giới thiệu những hình ảnh sống động trên những chặng đường hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết thúc của mỗi chủ đề là những biểu tượng mỹ thuật gợi người xem suy tư về ý nghĩa của từng giai đoạn lịch sử, đó cũng là những điểm ghi dấu những mốc quan trọng cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của cách mạng Việt Nam: tìm ra đường lối cứu nước nǎm 1920, Đảng Cộng sản ra đời nǎm 1930, đất nước độc lập nǎm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ oanh liệt nǎm 1954, những ngày đau thương nǎm 1969. Giải phóng miền Nam nǎm 1975.

Các tổ hợp không gian hình tượng là một bộ phận không thể tách rời của phần trưng bày tiểu sử.

Bằng hình tượng nghệ thuật khái quát, mang tính hoành tráng và sự kết hợp với hiện vật gốc, hiện vật mô phỏng, hiện vật có tính nghệ thuật đem lại cho người xem những hiểu biết và cảm xúc về mảnh đất Việt Nam gắn liền với từng giai đoạn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chu trình tham quan, chúng ta gặp 6 tổ hợp không gian hình tượng.
- Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Mảnh đất cách mạng (Pác Bó)

- Mảnh đất chiến đấu (1945-1954).

- Tang lễ (1969)

- Nước Việt Nam thống nhất

Trên tầng trưng bày còn có phần các chuyên đề và đề mục mở rộng (gọi tắt là các chuyên đề) những chuyên đề này được trưng bày ở 8 gian bao quanh phía sau đai tiểu sử với nội dung sau:

Gian I: Tình hình thế giới và Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Gian II: Ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười vĩ đại và ảnh hưởng đối với cách mạng Việt Nam
Gian III: Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít

Gian IV: Sự hình thành và phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

Gian V: Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Gian VI: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào cách mạng thế giới

Những chuyên đề trên giúp người xem hiểu biết thêm những phong trào và sự kiện lớn của thế giới trên mỗi chặng đường hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn có 2 chuyên đề có tính chất thời sự:

Gian VII: Bác Hồ với thế hệ trẻ

Gian VIII: Nước Việt Nam ngày nay

Bảo tàng Hồ Chí Minh được khánh thành trong dịp kỷ niệm 100 nǎm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh dấu kết quả lao động của cán bộ khoa học, kỹ thuật, mỹ thuật của nhiều ngành, kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Liên Xô, là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô.

Bảo tàng trung ương V.I. Lê-nin ở Mát-scơ-va là cố vấn và là người cộng tác của Bảo tàng Hồ Chí Minh về khoa học và phương pháp trưng bày bảo tàng; Phương pháp hướng dẫn tham quan.

Bảo tàng Hồ Chí Minh khánh thành còn là kết quả đóng góp của nhiều ngành, nhiều địa phương thể hiện tấm lòng của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu và sự quan tâm đến giáo dục tấm gương của Người cho mọi thế hệ người Việt Nam mai sau

Lượt xem:  2,540

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa