Tự phê bình và phê bình - là khâu mở đầu, mấu chốt
Thứ 4, ngày 06/06/2012 | 09:19 AM (GMT +7)
Tự phê bình và phê bình - giải pháp hàng đầu, quan trọng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) chính thức ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/01/2012 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được Hội nghị Trung ương lần thứ tư thông qua. Tinh thần và nội dung của Nghị quyết thực sự như một luồng gió mới thổi vào bầu không khí chính trị của đất nước, tạo thêm niềm tin trong toàn Đảng và nhân dân ta về trách nhiệm và quyết tâm của Đảng trong việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng vai trò lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Nghị quyết của Trung ương lần này đã chỉ rõ những vấn đề thật sự cấp bách, đồng thời đề ra các nhóm giải pháp cụ thể cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng. Trong các giải pháp mang tính quyết liệt được đề ra thì tự phê bình và phê bình là giải pháp hàng đầu, mấu chốt góp phần thực hiện thành công đối với toàn bộ nội dung Nghị quyết . Kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc, vừa là việc làm cần thiết, thường xuyên trong Đảng. Nó giúp cho các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để cùng giúp nhau sữa chữa, tiến bộ hơn và ngày càng đoàn kết hơn. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được làm thường xuyên như nhu cầu “rửa mặt” hằng ngày. Người nói: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sữa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt” để “Trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng”. 
Trong những năm qua, nhiều tổ chức cơ sở đảng, các cấp ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khá tốt việc tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, công tác tự phê bình và phê bình của không ít tập thể, cá nhân chưa thật sự làm tốt, có lúc còn hời hợt, hình thức, nể nang, né tránh. Đây là nguyên nhân căn bản nhất dẫn đến tình trạng có những yếu kém, khuyết điểm trì trệ của một số tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên chậm được phát hiện và khắc phục trong thời gian qua. Đành rằng, việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong thực tế là rất khó và tế nhị, nhạy cảm nhưng nếu không được thực hiện nghiêm túc, nếu buông lỏng sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường.
Để Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến mới tích cực, trước hết, từng tổ chức cơ sở đảng, từng cơ quan, đơn vị cần phải tổ chức thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong đợt sinh hoạt xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này cần được quán triệt và thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp và nội dung theo tinh thần hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy cấp trên.
Thiết nghĩ, để việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này có chất lượng cần nêu cao và nhấn mạnh tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghi quyết cấp trên kiểm điểm trước để làm gương cho cấp dưới noi theo, cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước, đảng viên thực hiện kiểm điểm sau. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân phải tự giác, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình để chỉ rõ hết những khuyết điểm, hạn chế, góp ý cho nhau biện pháp sửa chữa những mặt còn yếu kém đó. Con người không phải là “thần thánh”, không phải ai cũng đều hoàn hảo, không dễ ai mà không mắc sai lầm, khuyết điểm nào trong cuộc sống, trong công việc. Vì vậy, mỗi cá nhân cần tự giác nhìn nhận khuyết điểm của mình, vui vẻ khi bị phê bình chính đáng để sửa đổi và hoàn thiện hơn. Tự phê bình tốt thì khắc phục khuyết điểm sẽ thoải mái, ai cũng tự phê bình tốt thì không khí sinh hoạt trong tập thể sẽ nhẹ nhàng, vui vẻ, cùng nhau khắc phục những tồn tại yếu kém để xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức mình ngày càng phát triển hơn.

Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Khẳng định đó là đúng đắn, cả về lý luận lẫn thực tiễn; tiến hành đồng thời với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về : “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từng tổ chức Đảng, từng đảng viên luôn khắc ghi làm theo lời Bác dạy: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra những khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Chúng ta làm tốt việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng nói chung và trong đợt này sẽ là biện pháp hữu hiệu phát huy những ưu điểm, phát hiện và sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, tạo ra những chuyển biến mới tích cực nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa tỉnh Quảng Nam sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020./.

MD

Lượt xem:  3,610

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa