Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp mặt đường và khắc phục hư hỏng do mưa lũ năm 2011 - tuyến ĐT.616
Thứ hai, ngày 16/07/2012 | 10:22 AM (GMT +7)
Vừa qua, UBND tỉnh ký quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường và khắc phục hư hỏng do mưa lũ năm 2011 - tuyến ĐT.616.

Theo đó, dự án này được giao Sở Giao thông vận tải Quảng Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn năm 2012 – 2014. Dự án thực hiện tạ các địa điểm thành phố Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, huyện Tiên Phước, huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân và giao lưu hàng hóa được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo.
 
UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư căn cứ vào dự án được duyệt xác định cụ thể các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án, tổ chức phê duyệt dự toán thiết kế công trình, phân chia gói thầu theo quy mô tiến độ huy động vốn, đảm bảo đầu tư dứt điểm và phát huy hiệu quả đầu tư; chịu trách nhiệm quản lý thi công đảm bảo chất lượng công trình và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư và xây dựng. Phối hợp với các địa phương thực hiện dứt điểm công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng của dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai, giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án.

Thùy Dung

Lượt xem:  2,431

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa