Mỹ Sơn khai trương dịch vụ du lịch lưu trú tại nhà dân
Thứ hai, ngày 25/02/2013 | 03:21 PM (GMT +7)
Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn cho biết, dịch vụ lưu trú tại nhà dân (homestay) ở Khu di tích Mỹ Sơn sẽ chính thức khai trương vào đầu tháng 3 tới.

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;M&ocirc; h&igrave;nh lưu tr&uacute; tại nh&agrave; d&acirc;n được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hỗ trợ, gi&uacute;p người d&acirc;n địa phương c&oacute; th&ecirc;m thu nhập từ loại h&igrave;nh lưu tr&uacute; du lịch mới mẻ n&agrave;y.</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">ILO hỗ trợ 10 hộ d&acirc;n địa phương tham gia m&ocirc; h&igrave;nh, mỗi hộ 3.000 USD để thiết kế lại theo ti&ecirc;u chuẩn ph&ograve;ng du lịch; gi&aacute; thu&ecirc; v&agrave;o khoảng từ 150.000&nbsp;đến 200.000 đồng/ph&ograve;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&Ocirc;ng Nguyễn C&ocirc;ng Hưởng Trưởng Ban quản l&yacute; Di t&iacute;ch v&agrave; Du lịch Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết: Mỹ Sơn ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh du lịch cộng đồng nhằm tạo cho du kh&aacute;ch lưu tr&uacute; k&eacute;o d&agrave;i thời gian tham quan. Thực tế với Mỹ Sơn, ph&aacute;t triển loại h&igrave;nh n&agrave;y trong kh&ocirc;ng gian của Mỹ Sơn sẽ ph&ugrave; hợp hơn. Bởi v&igrave; nếu muốn ph&aacute;t triển bền vững th&igrave; tr&aacute;ch nhiệm cư d&acirc;n cộng đồng rất cần thiết, gắn được lợi &iacute;ch kinh tế của người d&acirc;n, từ đ&oacute; &yacute; thức cũng như tr&aacute;ch nhiệm bảo tồn tăng l&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n vừa qua, Khu Di t&iacute;ch Mỹ Sơn, tỉnh&nbsp;Quảng Nam&nbsp;đ&atilde; đ&oacute;n gần 20.000 lượt du kh&aacute;ch đến tham quan, tăng gần 50% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i, trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; du kh&aacute;ch người Australia, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc.../.</span></span></div>

Thúy Hằng ( Theo VPUBND QNA )

Lượt xem:  1,755

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :