uct
Mỹ Sơn khai trương dịch vụ du lịch lưu trú tại nhà dân
Mỹ Sơn khai trương dịch vụ du lịch lưu trú tại nhà dân
Thứ hai, ngày 25/02/2013 | 03:21 PM (GMT +7)
Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn cho biết, dịch vụ lưu trú tại nhà dân (homestay) ở Khu di tích Mỹ Sơn sẽ chính thức khai trương vào đầu tháng 3 tới.

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;M&ocirc; h&igrave;nh lưu tr&uacute; tại nh&agrave; d&acirc;n được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hỗ trợ, gi&uacute;p người d&acirc;n địa phương c&oacute; th&ecirc;m thu nhập từ loại h&igrave;nh lưu tr&uacute; du lịch mới mẻ n&agrave;y.</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">ILO hỗ trợ 10 hộ d&acirc;n địa phương tham gia m&ocirc; h&igrave;nh, mỗi hộ 3.000 USD để thiết kế lại theo ti&ecirc;u chuẩn ph&ograve;ng du lịch; gi&aacute; thu&ecirc; v&agrave;o khoảng từ 150.000&nbsp;đến 200.000 đồng/ph&ograve;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&Ocirc;ng Nguyễn C&ocirc;ng Hưởng Trưởng Ban quản l&yacute; Di t&iacute;ch v&agrave; Du lịch Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết: Mỹ Sơn ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh du lịch cộng đồng nhằm tạo cho du kh&aacute;ch lưu tr&uacute; k&eacute;o d&agrave;i thời gian tham quan. Thực tế với Mỹ Sơn, ph&aacute;t triển loại h&igrave;nh n&agrave;y trong kh&ocirc;ng gian của Mỹ Sơn sẽ ph&ugrave; hợp hơn. Bởi v&igrave; nếu muốn ph&aacute;t triển bền vững th&igrave; tr&aacute;ch nhiệm cư d&acirc;n cộng đồng rất cần thiết, gắn được lợi &iacute;ch kinh tế của người d&acirc;n, từ đ&oacute; &yacute; thức cũng như tr&aacute;ch nhiệm bảo tồn tăng l&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n vừa qua, Khu Di t&iacute;ch Mỹ Sơn, tỉnh&nbsp;Quảng Nam&nbsp;đ&atilde; đ&oacute;n gần 20.000 lượt du kh&aacute;ch đến tham quan, tăng gần 50% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i, trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; du kh&aacute;ch người Australia, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc.../.</span></span></div>

Thúy Hằng ( Theo VPUBND QNA )

Lượt xem:  1,663

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :