THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương 16/01/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế Đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 16/01/2019

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng nhanh và bền vững, cùng với việc thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chị thị số 03/CT-UBND ngày 16/01/2019 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt một số nội dung..

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh 15/01/2019

Thực hiện Chỉ thị số 9644/CT-BNN-TCLN ngày 12/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 15/01/2019

UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Công ty Điện lực Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, hưởng ứng các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất và Sự kiện chính thức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy ngày 30/3/2019.

Triển khai thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” 14/01/2019

Dự án Bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh… của Bản đồ số Việt Nam để phục vụ công tác quản lý nhà nước; đồng thời, hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp khai thác, sử dụng, tạo ra các ứng dụng phục vụ đời sống, sản xuất kinh doanh, phát triển thu hút du lịch.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019 14/01/2019

Để bảo đảm TTATGT cho nhân dân vui Tết, đón xuân và thực hiện có hiệu quả Công điện số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện gửi các Sở, ngành liên quan triển khai một số nội dung.

Ban hành Quy chế thực hiện 8 TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực xây dựng 11/01/2019

UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đầu tư 10/01/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 10/01/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn 185/UBND-KTN ngày 09/01/2019 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan tăng cường thực thi pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM và các bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm 08/01/2019

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương (Chỉ thị số 9747/CT-BNN-TY ngày 14/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân, Công văn số 3037/TY-DT ngày 27/12/2018 của Cục Thú y về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM) và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 12/9/2018 về chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Quảng Nam và chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

.