Tin hoạt động chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 25/05/2018

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2477/UBND-KGVX ngày 15/5/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.

Quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy 25/05/2018

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2458/UBND-NC ngày 15/5/2018 về việc quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 24/05/2018

Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) vừa được UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

Triển khai thực hiện chương trình, dự án theo đúng cam kết với Chính phủ và các nhà tài trợ nước ngoài 23/05/2018

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung nhằm triển khai thực hiện chương trình, dự án theo đúng cam kết với Chính phủ và các nhà tài trợ nước ngoài đối với việc sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Tập trung giải quyết dứt điểm về mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 23/05/2018

Để đảm bảo hoàn thành, thông xe thông suốt trên tuyến chính dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trước ngày 30/6/2018 và hoàn thành các hạng mục đường gom, cống chui, ... còn lại của dự án trước ngày 30/9/2018 theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 15/5/2018; UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành; huyện, thị xã, thành phố liên quan.

Phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 22/05/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 21/05/2018

UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Quảng Nam năm 2018 18/05/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Quảng Nam năm 2018 và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hà Lam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 18/05/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hà Lam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình).

Ban hành kế hoạch thực hiện ứng dụng phần mềm Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân 17/05/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2502/KH-UBND ngày 16/5/2018 về việc thực hiện ứng dụng phần mềm Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018.

Xem theo ngày :