uct
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam 17/05/2019

Ngày 16/5, UBND tỉnh ký quyết định 1444/QĐ-UBND phê duyệt 1.439 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới 15/05/2019

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/7/ 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới.

Tăng cường công tác phòng, chống hạn, nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2019 14/05/2019

Để chủ động phòng, chống và có những biện pháp giảm thiểu những ảnh hưởng của hạn hán, mặn xâm nhập, đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019; UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 14/05/2019

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, Ban, ngành; Hội, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 10/05/2019

Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành công văn 2535/UBND-NC gửi các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019.

Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện 09/05/2019

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2513/UBND-KTN đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhằm triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (DSM) theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố mới Phước An 09/05/2019

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố mới Phước An, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.

40 tỷ đồng sửa chữa hoàn trả đoạn Km0 - Km1+700 tuyến đường ĐT.609 (cũ) 09/05/2019

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, góp phần hoàn chỉnh kết nối các tuyến giao thông nội bộ trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa thống nhất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa hoàn trả đoạn Km0 - Km1+700 tuyến đường ĐT.609 (cũ) tại Phường Vĩnh Điện và phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế 09/05/2019

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế tại địa phương.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 09/05/2019

Ngày 8/5, UBND tỉnh có công văn 2485/ UBND-KTTH gửi các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của BCH Trung ương Đảng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

.