THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh 20/09/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5259/KH-UBND triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Công bố danh mục các tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh 20/09/2018

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 2816 /QĐ-UBND công bố danh mục các tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Hỗ trợ bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam 20/09/2018

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển tài trợ thông qua Tổ chức WWF Việt Nam.

Hơn 7,8 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 20/09/2018

UBND vừa có quyết định cấp bổ sung hơn 7,8 tỷ đồng cho các địa phương triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBMTTQ VN cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 20/09/2018

Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung nhằm tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo thi hành nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Lưu trữ 18/09/2018

Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5176/UBND-NC yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Lưu trữ.

Sửa đổi Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 18/09/2018

Ngày 17/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND phê duyệt sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị giai đoạn 2018-2023 18/09/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023.

29 TTHC thuộc phẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh 17/09/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Ban hành Quy định giá dịch vụ trong công tác địa chính 17/09/2018

Ngày 17/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Quy định). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018 và thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh.

.