THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới” 19/07/2018

Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam” vừa được thành lập tại Quyết định số 60/QĐ-BTC.

Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh 19/07/2018

Ngày 18/7, UBND tỉnh có công văn đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan và đơn vị thi công, chủ đầu tư phối hợp kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại về mặt bằng và trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 18/07/2018

Để thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa chỉ đạo thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh triển khai một số nhiệm vụ sau:

Triển khai thực hiện mức tiền lương cơ sở mới từ ngày 1/7 18/07/2018

UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh triển khai thực hiện mức tiền lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2018 theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 16/07/2018

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh về việc hoàn thành việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018.

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh 16/07/2018

Thực hiện Công văn số 7388/BGTVT-ATGT ngày 09/7/2018 về việc triển khai một số nhiệm vụ về bảo đảm TTATGT theo ý kiến phản ánh của địa biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 16/7, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các Sở, ngành liên quan về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

600 triệu đồng hỗ trợ thực hiện cơ chế bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My 16/07/2018

UBND tỉnh vừa quyết định chi gần 600 triệu đồng hỗ trợ UBND huyện Nam Trà My thực hiện cơ chế bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh.

Triển khai xây dựng kế hoạch tín dụng ưu đãi năm 2019 16/07/2018

UBND tỉnh vừa chỉ đạo chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan triển khai xây dựng kế hoạch tín dụng ưu đãi năm 2019.

Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, năm 2018 13/07/2018

Để công tác tổ chức Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, năm 2018 được chu đáo, an toàn, thành công theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đơn vị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi lần thứ XX diễn ra tại huyện Phước Sơn 12/07/2018

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất giao UBND huyện Phước Sơn đăng cai tổ chức Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, năm 2022.

Xem theo ngày :