Portal Tỉnh Quảng Nam

Cổng thông tin điện tử Quảng Nam - Cầu nối tin cậy giữa cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân

07/09/2011
Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử Quảng Nam - QPC là đơn vị sự nghiệp công lập, được UBND tỉnh Quảng Nam thành lập tại Quyết định số 168/QĐ-UBND có chức năng giúp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh Quảng Nam giao về tổ chức hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Portal Quảng Nam) với tên miền là https://quangnam.gov.vn qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức quản lý và công bố các thông tin chính thức của tỉnh trên Internet; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh trên Internet với các Sở, Ban, Ngành, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan và tích hợp thông tin các dịch vụ công trên Internet.

Portal Quảng Nam là phương tiện để phổ biến kịp thời và đầy đủ những thông tin về Quảng Nam với mục đích thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận thông qua việc cung cấp các thông tin về lịch sử, văn hoá, truyền thống đấu tranh cách mạng, mãnh đất, con người xứ Quảng; là kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan hành chính các cấp, hướng tới phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa Chính quyền với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Portal Quảng Nam - cầu nối tin cậy giữa cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và người dân. Từ nhịp cầu này, rất nhiều thông tin về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đã kịp thời đến với người dân, doanh nghiệp và ngược lại, những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp được kịp thời phản ánh, chuyển tới các cơ quan chức năng giải quyết. Các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội... quan trọng của tỉnh được đăng tải kịp thời trên Portal Quảng Nam phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, đồng thời định hướng rất tốt cho người dân, doanh nghiệp, cũng như cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành cho các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương nắm bắt, triển khai kịp thời tại cơ sở.

Hiện nay, Portal Quảng Nam có trên 20 kênh cung cấp thông tin được chia thành các nhóm lớn như: nhóm tin tức sự kiện chung; nhóm thông tin phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư; nhóm dành cho người dân; nhóm dịch vụ công trực tuyến; nhóm dịch vụ về trao đổi, thu thập thông tin với tổ chức, cá nhân; nhóm thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các chuyên mục, tiện ích khác ... Đồng thời, đã đăng tải trên Portal Quảng Nam hơn 2000 thủ tục hành chính công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các địa phương cấp huyện, cấp xã. Trong đó: có hơn 1000 thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức một và 1071 thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức hai.

Đến với Portal Quảng Nam bạn dễ dàng tìm thấy những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu hay đầu tư kinh doanh và thông qua đó người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể phản ánh những kiến nghị, cũng như gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng tới các vị lãnh đạo tỉnh để được xử lý, giải quyết và phản hồi trong thời gian nhanh nhất.

Để ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý độc giả, cộng tác viên và chúng tôi hy vọng rằng, sự ủng hộ của Quý tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia tài trợ quảng cáo trên Portal Quảng Nam sẽ là một yếu tố rất quan trọng cho việc phát triển của Portal Quảng Nam trong tương lai. Trở thành nhà tài trợ quảng cáo trên Portal Quảng Nam, Quý đơn vị có cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình sâu rộng hơn tới hàng chục triệu lượt khách hàng tiềm năng trong và ngoài tỉnh.

Thông tin liên lạc:
Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử Quảng Nam
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510). 3818333 - 3810678
Fax (0510). 3811759.
Email: cttdtqnam@gmail.com. hoặc cttdtqnam@quangnam.gov.vn.

Nhân sự:

1. Giám đốc trung tâm:
Ông: Trương Thanh Bình
Di động : 0905.254.504
Email: thanhbinh4t@gmail.com

2.Phó trưởng phòng Biên tập - Nghiệp vụ
Bà: Nguyễn Hà Linh Chi
Di động:0946.882.070
Email: nguyenhalinhchi@quangnam.gov.vn

3. Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ
Ông: Trần Hữu Phú
Di động: 0905.673.670
Email: huuphu@quangnam.gov.vn

4. Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ
Ông: Lương Hoài Nhơn
Di động: 0969.266.261
Email: hoainhon_tk@quangnam.gov.vn

5. Chuyên Viên phòng Biên tập - Nghiệp vụ
Bà: Bùi Thị Thùy Dung
Di động: 0906.557.751
Email: thuydung@quangnam.gov.vn

6. Chuyên viên phòng Biên tập - Nghiệp vụ
Bà: Nguyễn Thúy Hằng
Di động: 0943.344.563
Email: thuyhangctv@gmail.com

7. Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Công nghệ
Bà: Lê Thị Vy
Di động:0905.708.539
Email: levytink09@gmail.com

8. Phụ trách Kế toán
Bà: Trần Thị Minh Thư
Di động: 0934.708.098
Email: tranminhthu229@quangnam.gov.vn

9. Phụ trách Văn phòng
Bà: Trần Thị Kiều Hưng
Di động: 0988.223.222
Email: tranthikieuhung@gmail.com

QPC