Thực hiện cuộc vận động
Tập trung xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 22/07/2013

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, hơn lúc nào hết, nhiệm vụ phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên hiện nay trở nên quan trọng, cấp bách. Đây là nhiệm vụ trong yếu, đòi hỏi sự kiên trì, khoa học trong tổ chức thực hiện, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, sự tham gia của quần chúng nhân dân. Từ nhận thức đó, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 14/06/2013

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 22/01/2013 của Đảng ủy Khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, Nghị quyết số 03-NQ/CB ngày 24/01/2013 của Chi bộ về chương trình nhiệm vụ công tác năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên, trong 6 tháng đầu năm Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình công tác năm 2013 phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới 03/06/2013

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên là nòng cốt. Nếu họ không có đủ uy tín sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân cần đội ngũ cán bộ, đảng viên có tài đức. Những người đảm nhận chức trách, quyền hạn ở mọi cấp mọi ngành từ Trung ương đến cơ sở, đại diện cho lợi ích của quần chúng nhân dân mà không có đủ uy tín, mất uy tín trước dân có tác hại to lớn không thể lường hết.Vì vậy cần phải nâng cao uy tín cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”.

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên 03/06/2013

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành sơ kết, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 và những năm tiếp theo.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012- 2017 14/05/2013

Sáng nay 14/5, Đoàn Khối các cơ quan tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012- 2017.

Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị 08/05/2013

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 09/4/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về việc sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 2 năm tổ chức thực hiện ở Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được một số kết quả nhất định.

Chuyển biến căn bản về công tác xây dựng Đảng 08/04/2013

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Quảng Nam và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, hôm nay, chúng ta vui mừng về dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng, nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đ/c Nguyễn Đức Hải, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi đến các đồng chí Lão thành cách mạng, các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đảng bộ Khối giành nhiều thắng lợi mới góp phần trong công cuộc xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển.

Phấn đấu mỗi năm có hơn 75% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, kết nạp 2.800 đảng viên mới 07/04/2013

Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; bảo đảm các loại hình tổ chức đảng đều có quy định về chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc phù hợp.

Xây dựng và mãi mãi giữ gìn, phát huy những truyền thống quý báu của Đảng bộ 05/04/2013

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng bộ Khối (1963 - 2013) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Tại buổi Lễ trọng thể này, Đảng bộ Khối vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Hoàng Long, nguyên Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng Quảng Nam- Đà Nẵng (từ năm 1987 - 1990) đến dự và thay mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ phát biểu chia sẻ những tình cảm, sự tin tưởng, kỳ vọng về sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ.

Tăng cường kỷ luật của Đảng, trước hết là ở chi bộ 03/04/2013

Kỷ luật của Đảng là một nội dung quan trọng bảo đảm cho Đảng thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng và thực trạng việc chấp hành kỷ luật trong Đảng hiện nay, đòi hỏi phải củng cố, tăng cường kỷ luật của Đảng, trước hết là ở chi bộ. Bởi chi bộ có vị trí, vai trò quan trọng trong việc giữ vững và tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; nơi quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; nơi xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :