ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM CÔNG
Đấu thầu cung ứng thuốc năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 cho các cơ sở y tế 15/08/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2523 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung ứng thuốc năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc 14/08/2019

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đại Lộc có thông báo danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐL-105, thôn Nghĩa Tân, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc với các nội dung như sau:

Thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ ĐL-105 thôn Nghĩa Tân, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc 09/08/2019

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đại Lộc thông báo một số nội dung liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ ĐL-105 thôn Nghĩa Tân, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc như sau:

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I/ 2019 trên địa bàn huyện Bắc Trà My 06/08/2019

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I - năm 2019 đối với các khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với các thông tin sau:

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Giang 19/07/2019

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang thông báo tổ chức cuộc đấu giá đối với khu vực khoáng sản tại Thôn Vinh, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Gần 14 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 25/06/2019

UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu - gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Hơn 4 tỷ đồng mua hóa chất tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh gia súc 12/06/2019

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua hóa chất tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc 30/05/2019

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đại Lộc ra thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Hiệp Đức công bố kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện 30/05/2019

UBND huyện Hiệp Đức vừa có thông báo số 158/UBND công bố kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại bãi Bến Phà (cũ), thôn 1, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức.

Thông báo kết quả xét chọn các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực thôn Tà Ul, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang 24/05/2019

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Nam Giang phối hợp với Hội đồng đấu giá quyền KTKS huyện Nam Giang tiến hành xét chọn các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại thôn Tà Ul, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang với kết quả như sau:

Xem theo ngày :