ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM CÔNG
Phê duyệt kết quả đấu giá phần vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 26/03/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số: 776 /QĐ-UBND, ngày 23 tháng 3 năm 2020 về phê duyệt kết quả đấu giá phần vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam.

Thông báo kết quả xét chọn các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Vinh, xã Tà Pơơ 23/03/2020

Hội đồng đấu giá quyền KTKS huyện Nam Giang thông báo danh sách các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang như sau:

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc 16/03/2020

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đại Lộc thông báo tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét gạch, ngói làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐLBS-01 và điểm mỏ ĐL-88 thuộc xã Đại Tân, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam với các nội dung như sau:

Thông tin các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My 12/03/2020

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bắc Trà My có thông báo các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc khu vực Bãi Cao, thôn 6, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

Thông báo mời tham gia đấu thầu quyền khai thác đá VLXD thông thường tại xã Sông Trà, Hiệp Đức 06/03/2020

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Hiệp Đức có thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Trà Huỳnh, (thôn 1 cũ) xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức.

Thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại xã Đại Tân và xã Đại Phong, huyện Đại Lộc 28/02/2020

Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đại Lộc vừa có thông báo một số nội dung liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét gạch, ngói làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐLBS-01 và ĐL-88 thuộc xã Đại Phong, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc.

Hơn 1,6 tỷ đồng mua sắm hệ thống đo nhiệt độ cơ thể từ xa bằng camera ảnh nhiệt hồng ngoại 07/02/2020

UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm Hệ thống đo nhiệt độ cơ thể từ xa bằng camera ảnh nhiệt hồng ngoại.

Bắc Trà My: Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc 03/01/2020

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc khu vực Bãi Cao, thôn 2 (nay là thôn 6), xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

Huyện Phước Sơn thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 26/12/2019

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn thông báo danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc tại thôn 3, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn như sau:

Bắc Trà My: Đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản Vàng gốc khu vực xã Trà Bui 26/12/2019

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Quyết định 4467/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch Tổ chức đầu giá cấp quyền khai thác khoáng sản Vàng gốc khu vực Bãi Cao, thôn 6, xã Trà Bui.

Xem theo ngày :