Đấu thầu, đấu giá
Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Nam Trà My 07/05/2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Nam trà My như sau:

Thông báo hồ sơ hoạt động khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 04/05/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Danh sách đơn vị tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Nam Trà My 12/04/2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Nam thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 02 khu vực: cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 4, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My và đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam như sau:

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Phước Sơn 23/01/2018

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Nam Trà My 15/01/2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Nam thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đá BTM 24, huyện Bắc Trà My 23/10/2017

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đá làm vật liệu xây dựng thông thường) đối với mỏ đá BTM 24, núi Đá Bàn tại thôn Dương Lâm, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, có diện tích 2,14 ha.

Bắc Trà My: Tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá BTM 24 06/10/2017

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện đợt 1 năm 2017.

Ban QLDA Giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả đấu thấu 11/05/2017

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT, lập HSMT cho các công trình cơ sở hạ tầng năm 2017 tỉnh Quảng Nam (QN.HP3.C6.KSTK.2016).

Ban quản lý dự án Giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả đầu thầu 25/04/2017

Gói thầu: Nâng cấp đường giao thông liên xã Phước Thành, Phước Lộc thuộc huyện Phước Sơn (QN.HP3.W5.ĐƯỜNG.2016).

Huyện Nam Trà My thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản 14/04/2017

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My - Đợt 1 năm 2017 thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với các thông tin sau: