uct
Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013. 24/01/2013

Chiều ngày 24/01, tại Tam Kỳ, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013. Đồng chí Lê Văn Lai- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp.

.