uct
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 15/07/2019

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” vừa được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg.

Núi Thành: Triển khai Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018 05/07/2019

UBND huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Tố cáo năm 2018.

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 07 Luật 04/07/2019

Sáng 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 7 luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục năm 2019; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14; Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân biên giới 25/06/2019

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với UBND huyện Tây Giang tổ chức đợt tuyên truyền, tập huấn pháp luật cho cho 600 cán bộ, trưởng thôn, già làng, người có uy tín, giáo viên thuộc 4 xã biên giới: LaÊê, Chơ Chun (Nam Giang), A Xan, Ga Ry.

Đông Giang: Triển khai phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo 28/05/2019

Huyện Đông Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Triển khai phổ biến Luật Quốc phòng 24/05/2019

Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thuộc tỉnh nắm vững các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng và các Nghị định của Chính phủ liên quan đến Quốc phòng, làm cơ sở để triển khai thực hiện Luật Quốc phòng đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị, sáng 24/5, UBND tỉnh tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho gần 250 cán bộ thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thuộc tỉnh.

Ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch 09/05/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/5/2019.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong phổ biến, giáo dục pháp luật 06/05/2019

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”.

Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật An ninh mạng năm 2018 26/04/2019

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 2212/KH-UBND ngày 24/4/2019 về việc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật An ninh mạng năm 2018.

Truyền thông “Phòng, chống tội phạm buôn bán người và xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em” 23/04/2019

Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho Phụ nữ và trẻ em”, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Điện Bàn tổ chức hoạt động truyền thông về “Phòng, chống tội phạm buôn bán người và xâm hại tình dục với phụ nữ, trẻ em” cho 800 đối tượng là HVPN tại 05 xã, phường và học sinh trường THCS Quang Trung, trường THCS Dũng sỹ Điện Ngọc.

Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :