TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Bắc Trà My: Triển khai tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin 19/09/2018

UBND huyện Bắc Trà My vừa tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin cho 150 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch, Công an, Quân sư, Văn hóa – Xã Hội, Địa chính - Xây dựng của 13 xã, thị trấn.

Tiên Phước: Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 19/09/2018

Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước vừa phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến với cán bộ, quân dân chính trên địa bàn.

Nam Trà My: Tập huấn kiến thức pháp luật cho người có uy tín trên địa bàn huyện 18/09/2018

Sáng nay 18/9, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Nam Trà My tổ chức tập huấn, thông tin cho 30 vị là người có uy tín, già làng tại 10 xã của huyện Nam Trà My một số chương trình, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh đối vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phổ biến quy định thủ tục ứng vốn quỹ phát triển đất 17/09/2018

Cuối tuần qua, Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị thông tin, phổ biến các quy định thủ tục trong việc ứng vốn Quỹ phát triển đất tỉnh.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh 17/09/2018

Phòng CSGT Công an tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã Điện Bàn).

Thăng Bình triển khai phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo 05/09/2018

Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức tập huấn triển khai phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ làm công tác dân vận, công tác tôn giáo tại các xã cánh Đông của huyện. Đ/c Nguyễn Mai – Phó Ban Dân vận Huyện ủy, thành viên của BCĐ công tác tôn giáo của Huyện ủy báo cáo nội dung buổi tập huấn.

Họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 04/09/2018

Chiều 31/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, kiêm Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (gọi tắt là Hội đồng) có buổi làm việc với các thành viên Hội đồng để đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong khu dân cư 27/08/2018

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên vừa phối hợp với Công an huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội tại 14 khu dân cư của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 16/08/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 987/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ giáo viên 15/08/2018

Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng trong đợt sinh hoạt chính trị hè cho gần 1.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :
.