TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở 18/07/2018

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Quế Sơn vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa bàn cơ sở.

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh 18/06/2018

Nhằm phổ biến sâu rộng Luật Tiếp cận thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và công dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với một số nội dung trọng tâm sau:

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp 15/06/2018

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp.

Triển khai thi hành Luật Thủy sản 04/06/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2888 /KH-UBND về triển khai thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 30/05/2018

Nhằm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, UBND tỉnh vừa có công văn số 2774 /UBND-NC đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 25/05/2018

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2477/UBND-KGVX ngày 15/5/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.

Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 24/05/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy 24/05/2018

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (ngày 26/6), Thủ tướng Chính phủ có công văn yêu cầu các Bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý từ ngày 01-30/6/2018 với chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy".

Triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 21/05/2018

UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 14/05/2018

Bộ Y tế vừa ban hành công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :