Các dự án kêu gọi đầu tư
Dự án Trung tâm duy tu sữa chữa bảo dưỡng máy bay dân dụng 05/06/2013

Thông tin về "Dự án Trung tâm duy tu sữa chữa bảo dưỡng máy bay dân dụng" xem trong file đính kèm

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân, huyện Phú Ninh 05/06/2013

Thông tin về "Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân, huyện Phú Ninh" xem trong file đính kèm

Dự án trang trại chăn nuôi gà lấy trứng và Nhà máy chế biến các sản phẩm từ trứng gà 05/06/2013

Thông tin về "Dự án trang trại chăn nuôi gà lấy trứng và Nhà máy chế biến các sản phẩm từ trứng gà" xem trong file đính kèm

Khu Đô thị - Du lịch sinh thái ven sông Cổ Lò, huyện Điện Bàn 05/06/2013

Thông tin về dự án "Khu Đô thị - Du lịch sinh thái ven sông Cổ Lò, huyện Điện Bàn" xem trong file đính kèm

Khu phức hợp Đô thị - Dịch vụ Nam Hội An 05/06/2013

Thông tin về dự án "Khu phức hợp Đô thị - Dịch vụ Nam Hội An" xem trong file đính kèm

Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và Nhà máy chế biến sữa tươi 05/06/2013

Thông tin về "Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và Nhà máy chế biến sữa tươi" xem trong file đính kèm

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dệt may Quảng Nam 05/06/2013

Thông tin về "Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dệt may Quảng Nam" xem trong file đính kèm

Dự án xây dựng Trung tâm khí - điện - đạm Quảng Nam 05/06/2013

Thông tin về dự án "Dự án xây dựng Trung tâm khí - điện - đạm Quảng Nam" xem trong file đính kèm

Dự án Khu Công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô tập trung Chu Lai 05/06/2013

Thông tin về dự án "Khu Công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô tập trung Chu Lai" xem trong file đính kèm

Dự án Bến Tam Hiệp thuộc Hệ thống Cảng Kỳ Hà 05/06/2013

Thông tin về dự án "Bến Tam Hiệp thuộc Hệ thống Cảng Kỳ Hà" xem trong file đính kèm