Văn bản Quảng Nam
Về việc cử bổ sung cán bộ, công chức dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2011-2012 01/10/2012

Số/Ký hiệu 3107/ QĐ-UBND Ngày 28/09/2012 Người ký Lê Phước Thanh Trích yếu về việc cử bổ sung cán bộ, công chức dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2011-2012 Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại Thông báo Hiệu lực Còn

Phân bổ dự toán kinh phí năm 2012 thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) 01/10/2012

Số/Ký hiệu 3083/ QĐ-UBND Ngày 28/09/2012 Người ký Nguyễn Ngọc Quang Trích yếu Phân bổ dự toán kinh phí năm 2012 thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại QĐ của UBND tỉnh Hiệu lực Còn

Bổ sung kinh phí cho UBND các địa phương để thực hiện chế độ mai táng phí 01/10/2012

Số/Ký hiệu 3082/ QĐ-UBND Ngày 28/09/2012 Người ký Nguyễn Ngọc Quang Trích yếu Bổ sung kinh phí cho UBND các địa phương để thực hiện chế độ mai táng phí Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại QĐ của UBND tỉnh Hiệu lực Còn

Bổ sung kinh phí cho UBND các địa phương để thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định 832/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh 01/10/2012

Số/Ký hiệu 3084/ QĐ-UBND Ngày 28/09/2012 Người ký Nguyễn Ngọc Quang Trích yếu Bổ sung kinh phí cho UBND các địa phương để thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định 832/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại Báo Cáo Hiệu lực Còn

Điều chỉnh mức hỗ trợ đối với lợn bị chết do bệnh, lợn chết do phản ứng sau tiêm phòng vắc-xin và lợn phải tiêu huỷ bắt buộc để phòng chống dịch theo quy định tại Quyết định 4248/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh 01/10/2012

Số/Ký hiệu 3080/ QĐ-UBND Ngày 28/09/2012 Người ký Nguyễn Ngọc Quang Trích yếu Điều chỉnh mức hỗ trợ đối với lợn bị chết do bệnh, lợn chết do phản ứng sau tiêm phòng vắc-xin và lợn phải tiêu huỷ bắt buộc để phòng chống dịch theo quy định tại Quyết định 4248/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại QĐ của UBND tỉnh Hiệu lực Còn

V/v thực hiện Thông tư số 03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012 của Bộ Xây dựng 25/09/2012

Số/Ký hiệu 1416/ UBND-KTN Ngày 20/09/2012 Người ký Trương Công Trân Trích yếu V/v thực hiện Thông tư số 03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012 của Bộ Xây dựng Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại Công văn Hiệu lực Còn

Ban hành Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012 - 2016 định hướng đến năm 2020 25/09/2012

Số/Ký hiệu 3026/ QĐ-UBND Ngày 19/09/2012 Người ký Lê Phước Thanh Trích yếu Ban hành Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012 - 2016 định hướng đến năm 2020 Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại QĐ của UBND tỉnh Hiệu lực Còn

V/v tra cứu Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 99/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 28/8/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ 25/09/2012

Số/Ký hiệu 1399/ UBND-NC Ngày 19/09/2012 Người ký Nguyễn Ngọc Truyền Trích yếu V/v tra cứu Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 99/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 28/8/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại Công văn Hiệu lực Còn

Quy định phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 18/09/2012

Số/Ký hiệu 2980/ QĐ-UBND Ngày 17/09/2012 Người ký Lê Phước Thanh Trích yếu Quy định phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại QĐ của UBND tỉnh Hiệu lực Còn

Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 18/09/2012

Số/Ký hiệu 2981/ QĐ-UBND Ngày 17/09/2012 Người ký Lê Phước Thanh Trích yếu Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại QĐ của UBND tỉnh Hiệu lực Còn

Các bài viết khác