daihoidangxx
Vào cuộc đồng bộ 14/03/2011

Đến nay, các tổ phụ trách bầu cử đã được thành lập và đi vào hoạt động; hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được triển khai... Cả hệ thống chính trị đều vào cuộc đồng bộ để chuẩn bị chu đáo tất cả cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐN 14/03/2011

Ngày 10/3/2011, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị để nghe phản ánh tình hình triển khai công tác và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Theo Nghị quyết số 1045/NQ-UBTVQH12 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, tổng số đơn vị 14/03/2011

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1045/NQ-UBTVQH12 về số đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XII tiếp xúc cử tri tại các huyện 14/03/2011

Trong 2 ngày 10 và 11/3/2011, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XII đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện: Nam Giang, Đại Lộc và Tây Giang.