tthcthue
Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 13/01/2011

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII đã thống nhất ra Nghị quyết số 55/2010/QH12 miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN). Thời hạn miễn, giảm thuế SDĐNN quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1.1.2011 đến hết ngày 31.12.2020.

Đối thoại để đồng hành 11/01/2011

Trong những năm qua, cùng với việc tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách thuế, hình thức đối thoại trực tiếp với người nộp thuế được ngành thuế nói chung và Chi cục Thuế Duy Xuyên quan tâm triển khai. Nhờ đó, những vướng mắc của doanh nghiệp và nhân dân kịp thời được giải quyết.

Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thuế 27/12/2010

Quyết định của Bộ Tài chính số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thuế