KCN Điện Nam - Điện Ngọc
Tình hình xây dựng và phát triển KCN Điện Nam - Điện Ngọc 08/02/2012

Theo thông báo số 182/TB-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN Quảng Nam báo cáo tình hình xây dựng và phát triển KCN Điện Nam - Điện Ngọc trong 6 tháng đầu và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011.

Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển KCN Điện Nam - Điện Ngọc năm 2011 14/01/2012

Đến thời điểm hiện nay, KCN Điện Nam - Điện Ngọc đã cơ bản hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng với đầy đủ các tiện ích cho hầu hết diện tích đất quy hoạch giai đoạn I (145 ha).