Giới thiệu
Quảng nam: Hội Khuyến học qua 20 năm xây dựng và phát triển 03/10/2011

Phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân đất Quảng, ngay từ năm 1936 cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chí sĩ yêu nước, người con ưu tú của Quảng Nam đã sáng lập phong trào khuyến học nhằm tạo điều kiện giúp đỡ, dìu dắt thế hệ trẻ học tập. Nối tiếp truyền thống đó, ngày 26/10/1991, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập. Đầu năm 1997, tỉnh Quảng Nam được tái lập, kể từ đây Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam được tách ra từ Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.