Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013. 24/01/2013

Chiều ngày 24/01, tại Tam Kỳ, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013. Đồng chí Lê Văn Lai- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp.