Các dự án kêu gọi đầu tư
Các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Tam Kỳ 05/04/2018

Định hướng phát triển chính của thành phố Tam Kỳ là xây dựng thành phố phát triển theo hướng Thương mại, dịch vụ- công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thành phố Tam Kỳ đang khơi mở nhiều cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. UBND thành phố Tam Kỳ giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư trên bàn thành phố.

Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 29/02/2016

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các dự án kêu gọi đầu tư 11/06/2014

Một số dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư

Dự án Khu đô thị - Du lịch sinh thái ven sông Cổ Cò, huyện Điện Bàn 27/03/2014

Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp đã đưa dự án “Khu đô thị - du lịch sinh thái ven sông Cổ Cò (Điện Bàn)” vào danh mục dự án cơ hội ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Kêu gọi đầu tư Dự án “Tái tạo, phát triển rừng dừa nước để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng” 03/10/2013

Mục tiêu hoạt động của dự án là hỗ trợ công tác ứng phó biến đổi khí hậu cho thành phố Hội An bằng cách đưa các giải pháp quy hoạch để bảo tồn và phát triển rừng dừa nước, tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái và kinh tế địa phương.

Kêu gọi đầu tư Dự án xử lý nước thải thành phố Hội an giai đoạn 2 19/09/2013

Dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 18,36 triệu USD, tại phường Thanh Hà, phường Cẩm Nam, phường Cẩm Châu, phường Cẩm An, phường Cửa Đại, phường Tân An, xã Cẩm Hà, xã Cẩm Thanh, xã Cẩm Kim.

Kêu gọi đầu tư Dự án “Khu du lịch văn hóa đa chức năng thành phố Hội An, Quảng Nam 11/09/2013

Dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 35 triệu USD, thời gian dự kiến thực hiện 5 năm trên qui mô, diện tích 125,777 ha.

Kêu gọi đầu tư Dự án “Khu công viên văn hóa, du lịch đồng nhoong” 04/09/2013

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến 35 triệu USD với quy mô 70 ha tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ nhằm khai thác phát triển dịch vụ và du lịch sinh thái của thành phố.

Kêu gọi đầu tư Dự án “Khu công viên sinh thái sông đầm” 19/08/2013

Nhằm khai thác phát triển dịch vụ và du lịch sinh thái của thành phố, thành phố Tam Kỳ kêu gọi đầu tư Dự án “Khu công viên sinh thái sông đầm” với tổng vốn đầu tư dự kiến 25 triệu USD tại phường Tân Thạnh.

Kêu gọi đầu tư Dự án “Khu dịch vụ, du lịch cao cấp tại biển Tam Thanh” 15/08/2013

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến 20 triệu USD tại địa điểm xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ với quy mô 100ha để đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp.