THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn 20/03/2019

Ngày 20/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1438/UBND-KTN yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường quản lý chất thải rắn và báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các địa phương.

Thành lập Chốt kiểm dịch động vật tạm thời phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 20/03/2019

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh ký quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 thành lập hai Chốt kiểm dịch động vật tạm thời của tỉnh phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh 20/03/2019

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1413/UBND-KSTTHC yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 15/03/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Children of Vietnam hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên và bệnh nhân nghèo 15/03/2019

Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, cải thiện điều kiện học tập; cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em suy dinh dưỡng và bệnh nhân nghèo, UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, cấp lương thực cho trẻ em suy dinh dưỡng tại các trường mẫu giáo và bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh”.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư 15/03/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1293/KH-UBND ngày 13/3/2019 về Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh.

Ban hành kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh 13/03/2019

Nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2019.

Hơn 3 tỷ đồng thực hiện công tác quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa địa phương năm 2019 13/03/2019

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt dự toán công tác quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019 với kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 13/03/2019

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, ngành, hội đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018.

Quảng Nam phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ 12/03/2019

UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

.