uct
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích 22/05/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh ban hành Công điện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 21/05/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện 04/CĐ-UBND ngày 20/5/2019 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung sau:

Khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 20/05/2019

Ngày 20/5, UBND tỉnh ban hành công văn số 2575/UBND-KTN yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 trên địa bàn tỉnh 20/05/2019

UBND tỉnh ban hành công văn 2741 /UBND-KTN ngày 17/5/2019 đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 với chủ đề: "Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta".

Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam 17/05/2019

Ngày 16/5, UBND tỉnh ký quyết định 1444/QĐ-UBND phê duyệt 1.439 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới 15/05/2019

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/7/ 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới.

Tăng cường công tác phòng, chống hạn, nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2019 14/05/2019

Để chủ động phòng, chống và có những biện pháp giảm thiểu những ảnh hưởng của hạn hán, mặn xâm nhập, đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019; UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 14/05/2019

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, Ban, ngành; Hội, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 10/05/2019

Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành công văn 2535/UBND-NC gửi các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019.

Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện 09/05/2019

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2513/UBND-KTN đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhằm triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (DSM) theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

.