KTM Chu Lai
Định hướng phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai 28/04/2012

Định hướng phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng Đông của tỉnh trong thời gian tới được xác định là tiếp tục xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, lấy công nghiệp cơ khí ôtô làm trung tâm, kết hợp với phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, điện tử, công nghiệp có kỹ thuật cao.

Tình hình thực hiện đầu tư theo các nguồn vốn của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai 16/03/2012

Tình hình thực hiện đầu tư theo các nguồn vốn của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Tình hình kinh tế của các doanh nghiệp trên địa bàn Chu Lai 07/10/2011

Đến tháng 9/2011, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trên địa bàn Chu Lai vẫn giữ ổn định.

Khu kinh tế mở Chu Lai - Tám năm xây dựng và phát triển 31/08/2011

Chủ trương xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Bộ Chính trị thông qua ở hai nhiệm kỳ 8 và 9 (tại Thông báo số 232-TB/TW ngày 10/7/1999 và Thông báo số 79-TB/TW ngày 27/9/2002) đến ngày 05 tháng 6 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chính thức xác lập mô hình khu kinh tế ven biển đầu tiên tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác đầu tư sản xuất động cơ Huyndai 18/08/2011

Chiều ngày 04/8/2011, tại Hà Nội, Tập đoàn Hyundai Motor - Hàn Quốc và Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải - Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư sản xuất động cơ Hyundai tại Khu Kinh tế mở Chu Lai.

KKT mở Chu Lai: Chiếm gần 50% tổng thu ngân sách của tỉnh 08/08/2011

KKT mở Chu Lai: Chiếm gần 50% tổng thu ngân sách của tỉnh

Dự án cảng hàng không quốc tế Chu Lai 08/08/2011

Dự án cảng hàng không quốc tế Chu Lai

Khu kinh tế mở Chu Lai "hút" thêm 5 dự án đầu tư mới 20/07/2010

Trong 6 tháng đầu năm 2010, 5 dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam) đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký trên 435 triệu USD.